חברים מה קורה?

ויימס

New member
אבל אתה יודע, יש הרבה אנשים

שמפחידים אותי, לא רק מהפורום. המורה שלי למתמטיקה שעליה נכתב "האימה", זה לא סתם. והמפקדת שלי בצבא, גם היא הייתה מאוד מפחידה, כל הבסיס פחד ממנה.
 
למעלה