חברה גרמנית מפסיקה לעבוד על קו הרכבת לירושלים

  • פותח הנושא cwen
  • פורסם בתאריך
מצב
הנושא נעול.

tanj

New member
האו"ם מכיר בקו. נקודה.
האו"ם מכיר בקו. נקודה. לא כקו גבול סופי, אבל כקו זמני. וזה רחוק ממה שכתב פארק: " מדובר בקו ששרטטו שני גנרלים על מפה בקנה מידה גדול - לא יותר מזה." אם פארק היה טורח לקרוא את הסכמי שביתת הנשק (שהם הסכמים רשמיים של האו"ם ) היה רואה שהם לא רק קו על המפה אלא קובעים הסדרה חלקית של הרבה בעיות נוספות. אבל למה שיקרא? הוא יודע הכל בלי להתעמק . יהודה
לעצם הטיעון
פארק דה פרנס צודק אם כי הוא פסקני מדי. האמת היא שהאו"ם לא קבע דבר אלא פעל כמתווך בלבד בין הצדדים ואישרר את ההסכמים לבסוף וגם דאג להפעלתו של משטר שביתת הנשק (תיאומי בין קצינים של הכוחות היריבים וקציני או"ם לפתור בעיות של ביטחון שוטף וכו'). הגבול נקבע בציור בעפרון על מפה. ובטח שלא סומן באבני גבול. דוגמא טובה לכך היה הגבול בירושלים שצויר על ידי דיין ועבדאללה אל תל על מפה בעיפרון. יש להבדיל בין הסכמים שהושגו בתיווך האו"ם לבין גבול שנקבע על ידי האום. אילו שני דברים שונים בתכלית.
 

yehuda7K

New member
לעצם הטיעון
פארק דה פרנס צודק אם כי הוא פסקני מדי. האמת היא שהאו"ם לא קבע דבר אלא פעל כמתווך בלבד בין הצדדים ואישרר את ההסכמים לבסוף וגם דאג להפעלתו של משטר שביתת הנשק (תיאומי בין קצינים של הכוחות היריבים וקציני או"ם לפתור בעיות של ביטחון שוטף וכו'). הגבול נקבע בציור בעפרון על מפה. ובטח שלא סומן באבני גבול. דוגמא טובה לכך היה הגבול בירושלים שצויר על ידי דיין ועבדאללה אל תל על מפה בעיפרון. יש להבדיל בין הסכמים שהושגו בתיווך האו"ם לבין גבול שנקבע על ידי האום. אילו שני דברים שונים בתכלית.
מדוע אתה מפריד בין האו"ם כמתווך וכקובע
מדוע אתה מפריד בין האו"ם כמתווך וכקובע. לא שמעתי על אבחנה כזו ואשמח לקבל ממך דוגמא. לכל הסכם שהאו"ם ארגן ודחף יש אותו תוקף בינלאומי בלי קשר לדרך שבה התרחש. אפ ידוע לך משהו שונה אנא הבהר זאת. אם לדעתך הקו "לא רציני" כי צויר בעפרון ולא סומן באבני גבול (אתה בטוח? נראה לי שכן סומן באבני גבול) איך תתיחס ל"רצינות" קו הגבול שלנו עם לבנון שנקבע בשנות העשרים? הרי כשנסוגנו מלבנון לפני כעשור היו ויכוחים גדולים על קטעים מסוימים כי הקו המקורי לא היה ברור מספיק? איך אתה יכול לכתוב כי "פארק דה פרנס צודק אם כי הוא פסקני מדי." כאשר אני מצטט שוב בדיוק כל מה שהוא כתב: "אין לו שום מעמד פוליטי או ריבוני. מדובר בקו ששרטטו שני גנרלים על מפה בקנה מידה גדול - לא יותר מזה. לא היתה להם שום סמכות לקבוע גבולות ואיש לא הכיר ב"גבולות" ששרטטו." איך פארק צודק בכתבו "איש לא הכיר ב"גבולות" ששרטטו." כאשר הקו קיבל הכרה של האו"ם (כקו זמני)? איזה חותמת בינלאומית חשובה יותר מהאו"ם ? איך פארק צודק בכתבו "לא יותר מזה" כאשר הקו נחתם כחלק מהסכמי שביתת הנשק שבהם נידונו והוחלטו החלטות חשובות אחרות? ההגנה שלך על ההתבטאויות של פארק היא נאה אבל לדעתי זו לא בושה להודות בטעות וזה מה שמצופה ממנו. כולנו טועים לפעמים (ופארק יותר מאחרים וניתן להביא דוגמאות נוספות לכך) יהודה
 

tanj

New member
מדוע אתה מפריד בין האו"ם כמתווך וכקובע
מדוע אתה מפריד בין האו"ם כמתווך וכקובע. לא שמעתי על אבחנה כזו ואשמח לקבל ממך דוגמא. לכל הסכם שהאו"ם ארגן ודחף יש אותו תוקף בינלאומי בלי קשר לדרך שבה התרחש. אפ ידוע לך משהו שונה אנא הבהר זאת. אם לדעתך הקו "לא רציני" כי צויר בעפרון ולא סומן באבני גבול (אתה בטוח? נראה לי שכן סומן באבני גבול) איך תתיחס ל"רצינות" קו הגבול שלנו עם לבנון שנקבע בשנות העשרים? הרי כשנסוגנו מלבנון לפני כעשור היו ויכוחים גדולים על קטעים מסוימים כי הקו המקורי לא היה ברור מספיק? איך אתה יכול לכתוב כי "פארק דה פרנס צודק אם כי הוא פסקני מדי." כאשר אני מצטט שוב בדיוק כל מה שהוא כתב: "אין לו שום מעמד פוליטי או ריבוני. מדובר בקו ששרטטו שני גנרלים על מפה בקנה מידה גדול - לא יותר מזה. לא היתה להם שום סמכות לקבוע גבולות ואיש לא הכיר ב"גבולות" ששרטטו." איך פארק צודק בכתבו "איש לא הכיר ב"גבולות" ששרטטו." כאשר הקו קיבל הכרה של האו"ם (כקו זמני)? איזה חותמת בינלאומית חשובה יותר מהאו"ם ? איך פארק צודק בכתבו "לא יותר מזה" כאשר הקו נחתם כחלק מהסכמי שביתת הנשק שבהם נידונו והוחלטו החלטות חשובות אחרות? ההגנה שלך על ההתבטאויות של פארק היא נאה אבל לדעתי זו לא בושה להודות בטעות וזה מה שמצופה ממנו. כולנו טועים לפעמים (ופארק יותר מאחרים וניתן להביא דוגמאות נוספות לכך) יהודה
שמע יש לך הרבה סעיפים וזה יהיה ארוך אבל אנסה
לקצר. לאו"ם יש שני "ארטיקלס" דרכם הוא פועל (אלן יסביר זאת טוב ממני). נדמה לי 6 ו 7. האחד הוא בגדר המלצה והשני בגדר "מחייב"- רשמתי בעירבון מוגבל כי אני לא בקי בניסוחים המשפטיים המדויקים. כשהאום פורש חסותו על הסכם בין שני צדדים, ההסכם(כאן על חלוקת גבולות) הוא בגדר המלצה ולא חיוב כי האום סך הכל נתן שירותי תיווך ותו לא. הקו אינו "רציני" כי לא סומן לאחר מדידה בשטח אלא צויר על מפות על ידי כמה גנרלים ולעיתים עובי הקו על המפה הביא לקונטוברסיה בשטח. לא סומנו אבני גבול, לא סומן בשטח על ידי מודדים מטעם הצדדים ומטעם האום ולכן היה תחת חילוקי דיעות עד היום (הקו הכחול בלבנון למשל). הציטוט שנתת של פד"פ קרוב מאוד לאמת. זה היה קו צבאי שסימן על המפה את מיקום קו שביתת הנשק. לא משהו מעבר לזה. מעולם לא נקבע קו סופי ובטח שלא אושרר על ידי האום. יש הבדל בין קוים מדיניים לקוים צבאיים. הסכמי שביתת הנשק אושררו באום כהמלצה ולא כחיוב, ולכן הם לא מוכרים כקוי גבול רשמיים.
 

yehuda7K

New member
שמע יש לך הרבה סעיפים וזה יהיה ארוך אבל אנסה
לקצר. לאו"ם יש שני "ארטיקלס" דרכם הוא פועל (אלן יסביר זאת טוב ממני). נדמה לי 6 ו 7. האחד הוא בגדר המלצה והשני בגדר "מחייב"- רשמתי בעירבון מוגבל כי אני לא בקי בניסוחים המשפטיים המדויקים. כשהאום פורש חסותו על הסכם בין שני צדדים, ההסכם(כאן על חלוקת גבולות) הוא בגדר המלצה ולא חיוב כי האום סך הכל נתן שירותי תיווך ותו לא. הקו אינו "רציני" כי לא סומן לאחר מדידה בשטח אלא צויר על מפות על ידי כמה גנרלים ולעיתים עובי הקו על המפה הביא לקונטוברסיה בשטח. לא סומנו אבני גבול, לא סומן בשטח על ידי מודדים מטעם הצדדים ומטעם האום ולכן היה תחת חילוקי דיעות עד היום (הקו הכחול בלבנון למשל). הציטוט שנתת של פד"פ קרוב מאוד לאמת. זה היה קו צבאי שסימן על המפה את מיקום קו שביתת הנשק. לא משהו מעבר לזה. מעולם לא נקבע קו סופי ובטח שלא אושרר על ידי האום. יש הבדל בין קוים מדיניים לקוים צבאיים. הסכמי שביתת הנשק אושררו באום כהמלצה ולא כחיוב, ולכן הם לא מוכרים כקוי גבול רשמיים.
תודה על הרחבת הידע
תודה על הרחבת הידע בנוגע למעמד שונה להחלטות או"ם שונות. חשבתי שכולו חשובות באותה מידה וטעיתי. עדיין מפליא אותי מדוע אתה מגן על הטעויות שכתב פארק (לא דבר נדיר אצלו). ציטטתי את פארק בשלמות ופירטתי מה הטעיות. שים לב שהגנה על פארק מעודדת אותו להמשיך בטעויות שלו. אחזור על כך בכל זאת בצורה תמציתית. פארק טוען שאין לקו ערך פרט לצד הצבאי. האמת שהקו מגובה בהחלטת או"ם (גם אם המעמד נחות), כך שהמעמד שלו מספיק חוקי. מה שמפריע למדינות העולם אינו חוקיות הקו אלא האינטרסים שלהם. האם יש לך ספק שאם לנו היה נפט ולערבים לא היה, כל מדינות העולם היו רואות בקו הזה קו לגיטימי למהדרין? יהודה נ.ב. אם כבר מדברים על פרטים טכנים כמו היעדר אבני גבול לפי דעתת פארק, אז זו שוב טעות שלו. כן היו אבני גבול. כשקוראים את הסכם שביתת הנשק רואים התיחסות רצינית לקו: The Armistice Demarcation Line shall be as delineated on the map attached to this Agreement as Annex I. The Armistice Demarcation Line shall follow a line midway between the existing truce lines, as certified by the United Nations Truce Supervision Organisation for the Israeli and Syrian forces
 

tanj

New member
תודה על הרחבת הידע
תודה על הרחבת הידע בנוגע למעמד שונה להחלטות או"ם שונות. חשבתי שכולו חשובות באותה מידה וטעיתי. עדיין מפליא אותי מדוע אתה מגן על הטעויות שכתב פארק (לא דבר נדיר אצלו). ציטטתי את פארק בשלמות ופירטתי מה הטעיות. שים לב שהגנה על פארק מעודדת אותו להמשיך בטעויות שלו. אחזור על כך בכל זאת בצורה תמציתית. פארק טוען שאין לקו ערך פרט לצד הצבאי. האמת שהקו מגובה בהחלטת או"ם (גם אם המעמד נחות), כך שהמעמד שלו מספיק חוקי. מה שמפריע למדינות העולם אינו חוקיות הקו אלא האינטרסים שלהם. האם יש לך ספק שאם לנו היה נפט ולערבים לא היה, כל מדינות העולם היו רואות בקו הזה קו לגיטימי למהדרין? יהודה נ.ב. אם כבר מדברים על פרטים טכנים כמו היעדר אבני גבול לפי דעתת פארק, אז זו שוב טעות שלו. כן היו אבני גבול. כשקוראים את הסכם שביתת הנשק רואים התיחסות רצינית לקו: The Armistice Demarcation Line shall be as delineated on the map attached to this Agreement as Annex I. The Armistice Demarcation Line shall follow a line midway between the existing truce lines, as certified by the United Nations Truce Supervision Organisation for the Israeli and Syrian forces
השאלה היא- האם סומן בשטח?
תחושתי היא שלא. מדינות ערב מלבד ירדן לא חשבו אפילו לקדם את הסכמי שביתת הנשק לגבול סופי. וגם הירדנים סיימו את המגעים איתנו לאחר רצח עבדאללה.
 

yehuda7K

New member
השאלה היא- האם סומן בשטח?
תחושתי היא שלא. מדינות ערב מלבד ירדן לא חשבו אפילו לקדם את הסכמי שביתת הנשק לגבול סופי. וגם הירדנים סיימו את המגעים איתנו לאחר רצח עבדאללה.
כן, סומן, ראיתי באיזור הגלבוע
כן, סומן, ראיתי באיזור הגלבוע יהודה
 

amit1270

New member
לקו הירוק מעמד בינלאומי חוקי.
זאת עובדה, בלי קשר אם אני או אתה בעד או נגד ההתנחלויות ואם הן מעשה חכם או לא. לגבי הסיבה ל"כיבוש" - כתבת דברים חסרי כל ביסוס. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה חוקית עפ"י כל קנה מידה ולישראל הייתה הצדקה מלאה לפתוח בה כתגובה לסגירת מיצרי טיראן (מול מצרים) וההפגזות הירדניות (למרות שישראל הזהירה את חוסיין שלא יצטרף למלחמה). לגבי הממשלה הנוכחית - גם לדברים האלה אין ביסוס, מכיוון שבלי משא ומתן אי אפשר לדעת ד לאן הממשלה מוכנה להתגמש, ומי שמסרב לפתוח במו"מ הוא דווקא הצד השני שמרגיש שיש לו "קלף חזק" נגדנו.
התכוונתי לכתוב ש*אין* לקו מעמד...
 

yaron419

New member
לקו הירוק מעמד בינלאומי חוקי.
זאת עובדה, בלי קשר אם אני או אתה בעד או נגד ההתנחלויות ואם הן מעשה חכם או לא. לגבי הסיבה ל"כיבוש" - כתבת דברים חסרי כל ביסוס. מלחמת ששת הימים הייתה מלחמה חוקית עפ"י כל קנה מידה ולישראל הייתה הצדקה מלאה לפתוח בה כתגובה לסגירת מיצרי טיראן (מול מצרים) וההפגזות הירדניות (למרות שישראל הזהירה את חוסיין שלא יצטרף למלחמה). לגבי הממשלה הנוכחית - גם לדברים האלה אין ביסוס, מכיוון שבלי משא ומתן אי אפשר לדעת ד לאן הממשלה מוכנה להתגמש, ומי שמסרב לפתוח במו"מ הוא דווקא הצד השני שמרגיש שיש לו "קלף חזק" נגדנו.
אתה צודק
לישראל אכן הייתה הזכות לפתוח במלחמה. אבל האם הייתה לה הזכות לכבוש שטחים? וגם אם כן, האם יש לה זכות לתבוע עליהם ריבונות? כך לדוגמא את מלחמת העולם השנייה: לאחר סיום המלחמה הכוחות הסובייטים של ברית המועצות החזיקו במזרח גרמניה. האם כיום, יותר מ-65 שנים אחרי סיום המלחמה, היא עדיין מחזיקה בשטחים אלו? לא, היא שחררה אותם, עוד לפני שהתפרקה בעצמה.
 

amit1270

New member
אתה צודק
לישראל אכן הייתה הזכות לפתוח במלחמה. אבל האם הייתה לה הזכות לכבוש שטחים? וגם אם כן, האם יש לה זכות לתבוע עליהם ריבונות? כך לדוגמא את מלחמת העולם השנייה: לאחר סיום המלחמה הכוחות הסובייטים של ברית המועצות החזיקו במזרח גרמניה. האם כיום, יותר מ-65 שנים אחרי סיום המלחמה, היא עדיין מחזיקה בשטחים אלו? לא, היא שחררה אותם, עוד לפני שהתפרקה בעצמה.
אין מה להשוות.
קודם כל, הכיבוש של מלחמת ששת הימים הוא בהתאם לחוקי המלחמה. ריבונות זה כבר עניין אחר, אבל לא על כל השטחים ישראל תבעה ריבונות, וגם אם כן, שום דבר אינו בלתי הפיך. וכמובן - סיום הכיבוש ייתכן רק בהסכם, בדיוק כפי שנעשה עם מצרים. איך שכחת את הפרט הפעוט הזה? ישראל נסוגה מכל השטח המצרי שהיא כבשה בתמורה להסכם שלום. המו"מ עם הפלסטינים היה יכול להסתיים בצורה דומה אם הייתה נכונות מהצד השני להתפשר ולו במעט במקום לבחור בדרך האלימות בשנת 2000.
 

tanj

New member
אתה צודק
לישראל אכן הייתה הזכות לפתוח במלחמה. אבל האם הייתה לה הזכות לכבוש שטחים? וגם אם כן, האם יש לה זכות לתבוע עליהם ריבונות? כך לדוגמא את מלחמת העולם השנייה: לאחר סיום המלחמה הכוחות הסובייטים של ברית המועצות החזיקו במזרח גרמניה. האם כיום, יותר מ-65 שנים אחרי סיום המלחמה, היא עדיין מחזיקה בשטחים אלו? לא, היא שחררה אותם, עוד לפני שהתפרקה בעצמה.
אז כניראה לא שמעת על פרוסיה...
פרט קטן- כל גרמניה שממזרח לנהרות אודר-נייסה, ובהם המחוזות התעשיתיים בשלזיה, והשטח החקלאי הנרחב בפומרניה ופרוסיה המזרחית- הועברו לפולין מלבד חלק קטן בצפון מזרח פרוסיה המזרחית- הבירה קנינגסברג שהפכה בהינף אצבע צרידה לקאלינינגראד ולחלק מהרפובליקה הרוסית. שטח זה מוכר מאז 1945 ועד היום כאיזור השייך חוקית לפולין ולרוסיה. לא נשכח לציין שכל האוכלוסיה הגרמנית המקורית גורשה בכוח וכ 2 מליונים מתו בעת הנדודים אל מעבר לנהרות אודר-נייסה. לא רק זאת, אלא בשטח המטוהר יושבו פולנים ורוסים. פעולות אלו על פי קנה מידה של משפט בינלאומי מכונות פשעי מלחמה. אבל אף אחד, כולל ממשלת גרמניה היום, אינה מצייצת בכיוון. זה אומר דבר פשוט- החוק הבינלאומי נועד לכמה מדינות אבל לא נועד לאחרות. או בקיצור- אם רוסיה היתה כובשת את השטחים, מדכאת מרד גלוי נגדה ומיישבת אזרחיה בשטח הכבוש- אף אחד כולל מדינות ערב לא היה פוצה פה ומצייץ.
 
אז כניראה לא שמעת על פרוסיה...
פרט קטן- כל גרמניה שממזרח לנהרות אודר-נייסה, ובהם המחוזות התעשיתיים בשלזיה, והשטח החקלאי הנרחב בפומרניה ופרוסיה המזרחית- הועברו לפולין מלבד חלק קטן בצפון מזרח פרוסיה המזרחית- הבירה קנינגסברג שהפכה בהינף אצבע צרידה לקאלינינגראד ולחלק מהרפובליקה הרוסית. שטח זה מוכר מאז 1945 ועד היום כאיזור השייך חוקית לפולין ולרוסיה. לא נשכח לציין שכל האוכלוסיה הגרמנית המקורית גורשה בכוח וכ 2 מליונים מתו בעת הנדודים אל מעבר לנהרות אודר-נייסה. לא רק זאת, אלא בשטח המטוהר יושבו פולנים ורוסים. פעולות אלו על פי קנה מידה של משפט בינלאומי מכונות פשעי מלחמה. אבל אף אחד, כולל ממשלת גרמניה היום, אינה מצייצת בכיוון. זה אומר דבר פשוט- החוק הבינלאומי נועד לכמה מדינות אבל לא נועד לאחרות. או בקיצור- אם רוסיה היתה כובשת את השטחים, מדכאת מרד גלוי נגדה ומיישבת אזרחיה בשטח הכבוש- אף אחד כולל מדינות ערב לא היה פוצה פה ומצייץ.
הוא לא שמע על הרבה דברים...
שמאלן טיפוסי - בור מוחלט וחסר יכולת חשיבה עצמאית. הוא ידוע רק לדקלם סיסמאות של יחצ"נים במסווה של "פעילים".
 

tanj

New member
הוא לא שמע על הרבה דברים...
שמאלן טיפוסי - בור מוחלט וחסר יכולת חשיבה עצמאית. הוא ידוע רק לדקלם סיסמאות של יחצ"נים במסווה של "פעילים".
לדעתי זו בעיה של שטיפת מוח
ובעיית נגישות ורצון לברר דברים מעבר לשטיפת מוח\תעמולה שקיבל בילדותו.
 

yaron419

New member
הוא לא שמע על הרבה דברים...
שמאלן טיפוסי - בור מוחלט וחסר יכולת חשיבה עצמאית. הוא ידוע רק לדקלם סיסמאות של יחצ"נים במסווה של "פעילים".
אתה כל כך טועה
הכי פשוט זה לנתח אדם דרך קיר וירטואלי. עד עכשיו התעלמתי מכל התוספות המגעילות בתגובות שלכם... אולי תלמד תרבות דיון מעמית. גם אם יש ויכוח, הוא מכבד את האדם מולו הוא עומד ולא משחיל כל מיני "גסויות" בדרך. איזה מילים כבר לא הכנסתם לי לפה: אנטי ציוני, טרול, מתחזה... למה אני צריך להתעסק בשטויות האלו?
 

tanj

New member
אתה כל כך טועה
הכי פשוט זה לנתח אדם דרך קיר וירטואלי. עד עכשיו התעלמתי מכל התוספות המגעילות בתגובות שלכם... אולי תלמד תרבות דיון מעמית. גם אם יש ויכוח, הוא מכבד את האדם מולו הוא עומד ולא משחיל כל מיני "גסויות" בדרך. איזה מילים כבר לא הכנסתם לי לפה: אנטי ציוני, טרול, מתחזה... למה אני צריך להתעסק בשטויות האלו?
אודה לך אם תתיחס לתשובתי להערתך למעלה
כי מה שכתבת שם אינו נכון. ממתין לתשובתך על ענין החלק המזרחי של גרמניה שסופח למדינות אחרות, ושבו נעשו פשעי מלחמה כמו טיהור אתני והתנחלות גורמים אתניים חדשים. ואם מאז ועד היום יש שתיקה בנושא זה, איך זה מסתדר עם "מוסריות" העולם הנוגע לישראל? שעשתה דברים פחות חמורים מכך בכמה עשרות מונים?
 

yaron419

New member
אתה כל כך טועה
הכי פשוט זה לנתח אדם דרך קיר וירטואלי. עד עכשיו התעלמתי מכל התוספות המגעילות בתגובות שלכם... אולי תלמד תרבות דיון מעמית. גם אם יש ויכוח, הוא מכבד את האדם מולו הוא עומד ולא משחיל כל מיני "גסויות" בדרך. איזה מילים כבר לא הכנסתם לי לפה: אנטי ציוני, טרול, מתחזה... למה אני צריך להתעסק בשטויות האלו?
תוספת:
וגם אם אני טועה עובדתית בחלק מדבריי, עם נימת הדיבור שלך לא תצליח לשנות את הדיעות שלי. בנאדם מטבעו פתוח ללמידה ושינוי, אבל כשמתקיפים אותו הוא מתגונן. אתה אומר שאני שמאלן? סבבה. אבל אתה כנראה ימיני כי אתה יודע רק להתקיף. ניכר כי אין בך קורטוב של ניסיון חיים. עד כאן לשרשור זה.
 

tanj

New member
תוספת:
וגם אם אני טועה עובדתית בחלק מדבריי, עם נימת הדיבור שלך לא תצליח לשנות את הדיעות שלי. בנאדם מטבעו פתוח ללמידה ושינוי, אבל כשמתקיפים אותו הוא מתגונן. אתה אומר שאני שמאלן? סבבה. אבל אתה כנראה ימיני כי אתה יודע רק להתקיף. ניכר כי אין בך קורטוב של ניסיון חיים. עד כאן לשרשור זה.
ממשיך להתחמק מתשובה. סבבה
ואני בטוח שבפעם הבאה שנושא דומה יעלה, אתה תחזור לאותם טיעונים עצמם ושוב אצטרך כמו תוכי להאיר את עינך. עד לפעם הבאה!
 
תוספת:
וגם אם אני טועה עובדתית בחלק מדבריי, עם נימת הדיבור שלך לא תצליח לשנות את הדיעות שלי. בנאדם מטבעו פתוח ללמידה ושינוי, אבל כשמתקיפים אותו הוא מתגונן. אתה אומר שאני שמאלן? סבבה. אבל אתה כנראה ימיני כי אתה יודע רק להתקיף. ניכר כי אין בך קורטוב של ניסיון חיים. עד כאן לשרשור זה.
שוב אתה מתחמק מתשובה עניינית
אם אתה רוצה שאתייחס אליך ברצינות תתחיל לדבר לעניין ולא לפזר קלישאות שלמדת כמו תוכי.
 

yehuda7K

New member
שוב אתה מתחמק מתשובה עניינית
אם אתה רוצה שאתייחס אליך ברצינות תתחיל לדבר לעניין ולא לפזר קלישאות שלמדת כמו תוכי.
אתה מתחמק מלהגיב בזמן שמאשים אחר! מוסר כפול
אתה מתחמק מלהגיב בזמן שמאשים אחר! מוסר כפול. איך פארק מטיף מוסר על התחמקות מתשובה בזמן שהוא עצמו לא מגיב(כנראה הוא חושש להודות בטעיות שלו) יהודה
 

amit1270

New member
אתה כל כך טועה
הכי פשוט זה לנתח אדם דרך קיר וירטואלי. עד עכשיו התעלמתי מכל התוספות המגעילות בתגובות שלכם... אולי תלמד תרבות דיון מעמית. גם אם יש ויכוח, הוא מכבד את האדם מולו הוא עומד ולא משחיל כל מיני "גסויות" בדרך. איזה מילים כבר לא הכנסתם לי לפה: אנטי ציוני, טרול, מתחזה... למה אני צריך להתעסק בשטויות האלו?
אני מסכים איתך בעניין תרבות הדיון.
פד"פ, לא יקרה שום אסון אם תמתן מעט את התבטאויותיך ותשתמש פחות בלשון פוגענית.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה