חבל ארץ

חבל הוא גם מכשיר מדידה לקרקע

ומופיע במובןזה בכמה מקומות במקרא. ולכן חלקת קרקע מוגדרת היא "חבל". וגם במובן של חבל ארץ, למשל בדברים ג: כל חבל ארגוב ממלכת עוג בבשן. אבל, לא יודע מתי הופיע הצרוף "חבל ארץ"
 
למעלה