חבלני המשטרה חילצו גור חתולים ממנוע רכב בעזרת

למעלה