חֵנֶק

חֵנֶק

היא לא רוצה להיות מלוטפת.
לא על הגוף, לא על הראש.
אני מחזרת אחריה כל כך
שלבסוף היא מתרַצָה.
אחר כך היא נאלצת לרכון קדימה בראש שלוח,
וגופה מזדעזע משיעולי חנק.

אני ממהרת לתוך הבנין חנוקה מאשמה.
 
למעלה