זמני היום - יום שני ד' בסיוון תשע"א

זמני היום - יום שני ד' בסיוון תשע"א

זמני היום - יום שני ד' בסיוון תשע"א ירושלים: הנץ החמה - 05:33. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:29. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:05. חצות היום - 12:37. מנחה גדולה - 13:13. שקיעת החמה - 19:47. תל אביב: הנץ החמה - 05:38. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:31. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:07. חצות היום - 12:39. מנחה גדולה - 13:14. שקיעת החמה - 19:45. באר שבע: הנץ החמה - 05:41. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:32. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:08. חצות היום - 12:39. מנחה גדולה - 13:14. שקיעת החמה - 19:45. חיפה: הנץ החמה - 05:34. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:29. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:05. חצות היום - 12:38. מנחה גדולה - 13:14. שקיעת החמה - 19:48. טבריה: הנץ החמה - 05:36 סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:27 סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:03 חצות היום - 12:36 מנחה גדולה - 13:12 שקיעת החמה - 19:43 צפת: הנץ החמה - 05:32. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:27. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:03. חצות היום - 12:36. מנחה גדולה - 13:12. שקיעת החמה - 19:49.
 
למעלה