זמני היום - יום ראשון כ"ו בטבת תשע"א

זמני היום - יום ראשון כ"ו בטבת תשע"א

זמני היום - יום ראשון כ"ו בטבת תשע"א ירושלים: הנץ החמה - 06:37. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:35. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:11. חצות היום - 11:42. מנחה גדולה - 12:12. שקיעת החמה - 16:51. תל אביב: הנץ החמה - 06:47. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:37. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:13. חצות היום - 11:44. מנחה גדולה - 12:14. שקיעת החמה - 16:47. באר שבע: הנץ החמה - 06:43. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:36. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:12. חצות היום - 11:44. מנחה גדולה - 12:14. שקיעת החמה - 16:49. חיפה: הנץ החמה - 06:43. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:37. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:13. חצות היום - 11:43. מנחה גדולה - 12:13. שקיעת החמה - 16:44. טבריה: הנץ החמה - 06:49 סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:35 סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:11 חצות היום - 11:41 מנחה גדולה - 12:11 שקיעת החמה - 16:42 צפת: הנץ החמה - 06:37. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:35. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:11. חצות היום - 11:41. מנחה גדולה - 12:11. שקיעת החמה - 16:42.
 
למעלה