זמני היום - יום חמישי י"ז בניסן תשע"א

זמני היום - יום חמישי י"ז בניסן תשע"א

זמני היום - יום חמישי י"ז בניסן תשע"א ירושלים: הנץ החמה - 06:03. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:45. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:21. חצות היום - 12:37. מנחה גדולה - 13:10. שקיעת החמה - 19:16. תל אביב: הנץ החמה - 06:09. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:46. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:22. חצות היום - 12:39. מנחה גדולה - 13:12. שקיעת החמה - 19:14. באר שבע: הנץ החמה - 06:10. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:47. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:23. חצות היום - 12:39. מנחה גדולה - 13:12. שקיעת החמה - 19:15. חיפה: הנץ החמה - 06:03. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:45. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:21. חצות היום - 12:38. מנחה גדולה - 13:11. שקיעת החמה - 19:16. טבריה: הנץ החמה - 06:07 סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:43 סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:19 חצות היום - 12:36 מנחה גדולה - 13:09 שקיעת החמה - 19:11 צפת: הנץ החמה - 06:03. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 08:43. סוף זמן ק"ש לגר"א - 09:19. חצות היום - 12:36. מנחה גדולה - 13:09. שקיעת החמה - 1
 
למעלה