זמני היום - יום חמישי ו' בחשון תשע"א

זמני היום - יום חמישי ו' בחשון תשע"א

זמני היום - יום חמישי ו' בחשון תשע"א ירושלים: הנץ החמה - 05:40. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:57. סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:33. חצות היום - 11:25. מנחה גדולה - 11:55. שקיעת החמה - 17:12. תל אביב: הנץ החמה - 05:48. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:59. סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:35. חצות היום - 11:26. מנחה גדולה - 11:56. שקיעת החמה - 17:09. באר שבע: הנץ החמה - 05:45. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:58. סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:34. חצות היום - 11:26. מנחה גדולה - 11:56. שקיעת החמה - 17:10. חיפה: הנץ החמה - 05:43. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:58. סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:34. חצות היום - 11:26. מנחה גדולה - 11:56. שקיעת החמה - 17:08. טבריה: הנץ החמה - 05:47 סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:56 סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:32 חצות היום - 11:23 מנחה גדולה - 11:53 שקיעת החמה - 17:06 צפת: הנץ החמה - 05:39. סוף זמן ק"ש למגן אברהם - 07:56. סוף זמן ק"ש לגר"א - 08:32. חצות היום - 11:24. מנחה גדולה - 11:54. שקיעת החמה - 17:06.
 
למעלה