זמולנים וערבושים, ת'אמת, מה צורב יותר התסכול או הקנאה?

למעלה