זכות ביושר על פי חוזה נ' עזבון רשום

tzedekseeds

New member
זכות ביושר על פי חוזה נ' עזבון רשום

האם היו מקרים שבהם נקבע שמנהל עיזבון (באינטרס של היורשים) מנסה להשתמש בשם עקרון פומביות המרשם בחוסר תום לב כלפי בעל זכות שביושר שלעולם לא רשם הערת אזהרה במרשם על סמך החוזה הכתוב בינו למוריש ובסופו של דבר נקבע שזכותו שביושר (אהרונוב נ' בנק אוצר החיל) גוברת על טענתו של מנהל העיזבון ?
האם היו מקרים דומים כשיורש חתם על התחייבות כלפי המוריש שבה התחייב היורש לקבל בירושה נכס מהמוריש על מנת להעביר לצד ג' כשהמוריש שילם עבור התחייבותו כספים ולאחר שהמוריש נפטר ולאחר שמנהל העיזבון קיבל צו קיום וקיבל צו למינויו כמנהל עיזבון קבוע פתאום מופיע הצד השלישי שרק גילה שמונה מנהל עיזבון עכשיו ופתאום מגלה שהוא תובע את מנהל העיזבון (למעשה תובע את היורש שחתום על ההתחייבות) ובמסגרת התביעה מוכיח על סמך ההתחייבות שהיורש חתום עליה, שאותו יורש על פי הצוואה (שקיבלה כאמור צו קיום ולאחר שלב מינוי העיזבון אך לא לפני שהעיזבון רשם את הזכויות בטאבו על שם היורש) התחייב לקבל בירושה רק כנאמן ובנאמנות נסתרת שעל פי המוסכם נסתרת ממנהל העיזבון, וכעת אותו צד שלישי (שהמוריש שילם כספים ליורש בעבור התחייבותו לקבל את הנכס בירושה בנאמנות בלבד לטובת צד שלישי, מבקש מהמנהל עיזבון בשלב זה (של לפני רישום הזכויות על שם היורש כלומר בשלב נוכחי שבו המוריש רשום כבעלים וליד הערה על קיום צוואה שרשם מנהל העיזבון) לרשום הערה לטובתו (לטובת הצד השלישי) בתביעה זו. האם אפשר לקבל פסק דין עם נסיבות פחות או יותר דומות.? אשמח מאוד לקבל תשובות על שתי השאלות ששאלתי.
 
למעלה