זכויות/חובות בחברה שהחליפה בעלים

מצב
הנושא נעול.
זכויות/חובות בחברה שהחליפה בעלים

זכויות/חובות בחברה שהחליפה בעלים
החברה שאני עובד בה נרכשה לאחרונה על ידי חברה גדולה יותר מחו"ל. זו פעם שניה שזה קורה תוך 5 שנים. שם החברה הוחלף פעם אחת וזה יקרה עכשיו שנית. 1. האם חייבים להחתים אותי על חוזה עבודה חדש או שלא חייב להיות כל שינוי בתנאי ההעסקה הקודמים? 2. האם זו נקודה בה אני יכול להתפטר והמעביד חייב לתת לי פיצויים מלאים (שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה)? 3. בחוזה העבודה הקיים כתוב שבכל מקרה הפיצויים יהיו הסכום המצטבר שהופרש כל שנות העבודה לביטוח מנהלים. שכרי השתנה משמעותית לאורך השנים, לכן לפי החוזה הפיצויים יהיו נמוכים מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה. 3.1 האם אין כאן סתירה לחוק הפיצויים? 3.2 האם החלפת הבעלות על החברה פותחת פתח לתיקון המצב? 4. האם יש השלכות נוספות לשינוי הבעלות? תודה
 

שיר ורד

New member
תשובות חלקיות

זכויות/חובות בחברה שהחליפה בעלים
החברה שאני עובד בה נרכשה לאחרונה על ידי חברה גדולה יותר מחו"ל. זו פעם שניה שזה קורה תוך 5 שנים. שם החברה הוחלף פעם אחת וזה יקרה עכשיו שנית. 1. האם חייבים להחתים אותי על חוזה עבודה חדש או שלא חייב להיות כל שינוי בתנאי ההעסקה הקודמים? 2. האם זו נקודה בה אני יכול להתפטר והמעביד חייב לתת לי פיצויים מלאים (שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה)? 3. בחוזה העבודה הקיים כתוב שבכל מקרה הפיצויים יהיו הסכום המצטבר שהופרש כל שנות העבודה לביטוח מנהלים. שכרי השתנה משמעותית לאורך השנים, לכן לפי החוזה הפיצויים יהיו נמוכים מהשכר האחרון כפול מספר שנות העבודה. 3.1 האם אין כאן סתירה לחוק הפיצויים? 3.2 האם החלפת הבעלות על החברה פותחת פתח לתיקון המצב? 4. האם יש השלכות נוספות לשינוי הבעלות? תודה
תשובות חלקיות
1. זה תלוי בהחלטות המנהלים. בעקרון אתה יכול להמשיך ולהיות עובד של חברת הבת (שנקנתה) גם אם בפועל אתה עובד עבור חברת האם. 2. לא בטוח. 3. האם בחוזה העבודה חתמו המעסיק והעובד על הסכמה לסעיף 14 בחוק פצויי פיטורים? אם כן, הסעיף חוקי ואין אפשרות להתגבר על כך. אם לא, אז הסעיף לא חוקי ואם תפוטר תהיי זכאי להשלמת פצויים לפי שכר אחרון כפול מספר שנות עבודה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה