זכאות להחזר גני ילדים בחופשת הפרישה?

נראה לי שכן

אתה בחופש רגיל לכל דבר ואין שום סיבה שלא תקבל החזרי גני ילדים. זה כמו שאתה לוקח חופש באמצע השירות.
 
למעלה