זכאות לדמי אבטלה

מצב
הנושא נעול.
זכאות לדמי אבטלה

זכאות לדמי אבטלה
בוקר אור, האם כאשר אישה שיולדת מתפטרת במהלך 9 החודשים הראשונים לאחר הלידה לצורך טיפול בילד זכאית לדמי אבטלה או שעל המעביד לפטר אותה על מנת שתהיה זכאית לקבל דמי אבטלה? תודה והמשך יום נפלא
 
עובדת רשאית להתפטר

זכאות לדמי אבטלה
בוקר אור, האם כאשר אישה שיולדת מתפטרת במהלך 9 החודשים הראשונים לאחר הלידה לצורך טיפול בילד זכאית לדמי אבטלה או שעל המעביד לפטר אותה על מנת שתהיה זכאית לקבל דמי אבטלה? תודה והמשך יום נפלא
עובדת רשאית להתפטר
על מנת לטפל בתינוק אם תתפטר תוך 9 חדשים מיום שילדה, במקרה כזה תהייה זכאית לפיצויי פיטורין ותוכל לקבל דמי אבטלה רק בתום 90 יום. אם העובדת תפוטר על ידי המעביד, תהייה זכאית לפיצויי פיטורין ודמי אבטלה באופן מיידי, אם תהייה זמינה לעבודה.
 
אני חולק...

עובדת רשאית להתפטר
על מנת לטפל בתינוק אם תתפטר תוך 9 חדשים מיום שילדה, במקרה כזה תהייה זכאית לפיצויי פיטורין ותוכל לקבל דמי אבטלה רק בתום 90 יום. אם העובדת תפוטר על ידי המעביד, תהייה זכאית לפיצויי פיטורין ודמי אבטלה באופן מיידי, אם תהייה זמינה לעבודה.
אני חולק...
גם עובדת שהתפטרה כדי לטפל בתינוק יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה בלי המתנה של 90 ימים. אם היא מראה שהיא התפטרה כדי לנסות למצוא עבודה שמתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק מאשר העבודה הקודמת (נניח - עבודה בשעות נוחות יותר או במקום קרוב יותר לבית או בתשלום שכר גבוה יותר שיאפשר להעסיק מטפל בשכר) - אז ייקבע שההתפטרות היתה "מוצדקת" ושלכן אין צורך בהמתנה של 90 ימים עד לתחילת קבלת דמי האבטלה
 
מזמן לא חלקת, אני מקווה שאתה בקו

אני חולק...
גם עובדת שהתפטרה כדי לטפל בתינוק יכולה להיות זכאית לדמי אבטלה בלי המתנה של 90 ימים. אם היא מראה שהיא התפטרה כדי לנסות למצוא עבודה שמתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק מאשר העבודה הקודמת (נניח - עבודה בשעות נוחות יותר או במקום קרוב יותר לבית או בתשלום שכר גבוה יותר שיאפשר להעסיק מטפל בשכר) - אז ייקבע שההתפטרות היתה "מוצדקת" ושלכן אין צורך בהמתנה של 90 ימים עד לתחילת קבלת דמי האבטלה
מזמן לא חלקת, אני מקווה שאתה בקו
הבריאות ולא אונה לך כל רע. ולענייננו, הטיעונים שהעלת נכונים לעניין הזכות לפיצויי פיטורים. עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק תהא זכאית לפיצויי פיטורין גם אם החלה לעבוד במקום אחר (בשכר גבוה יותר, במקום קרוב יותר, במשרה חלקית וכו') ואולם, אין כן הדבר, על כל פנים, לא כמובן מאליו, שעילות אלה יפות לצורך קבלת דמי הבראה.
 
דמי אבטלה לא דמי הבראה, סליחה

מזמן לא חלקת, אני מקווה שאתה בקו
הבריאות ולא אונה לך כל רע. ולענייננו, הטיעונים שהעלת נכונים לעניין הזכות לפיצויי פיטורים. עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק תהא זכאית לפיצויי פיטורין גם אם החלה לעבוד במקום אחר (בשכר גבוה יותר, במקום קרוב יותר, במשרה חלקית וכו') ואולם, אין כן הדבר, על כל פנים, לא כמובן מאליו, שעילות אלה יפות לצורך קבלת דמי הבראה.
דמי אבטלה לא דמי הבראה, סליחה
 
קו הבריאות שלי הוא קו מקווקוו.

מזמן לא חלקת, אני מקווה שאתה בקו
הבריאות ולא אונה לך כל רע. ולענייננו, הטיעונים שהעלת נכונים לעניין הזכות לפיצויי פיטורים. עובדת שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק תהא זכאית לפיצויי פיטורין גם אם החלה לעבוד במקום אחר (בשכר גבוה יותר, במקום קרוב יותר, במשרה חלקית וכו') ואולם, אין כן הדבר, על כל פנים, לא כמובן מאליו, שעילות אלה יפות לצורך קבלת דמי הבראה.
קו הבריאות שלי הוא קו מקווקוו.
ותודה על הדאגה לשלומי (סרנגה?). זה לא מונע ממני להמשיך לחלוק עליך בענין זה. אם אתה עדיין חושב כמו שכתבת ועדיין חושב שאני טועה, אתה מוזמן לעיין בפסק הדין של ביה"ד הארצי, בתיק דב"ע 98 / 98 - 04 יפית גיסין נ' המל"ל, פד"ע לב עמ' 130, ולראות מי הוא הטועה. (למעשה, פסק הדין הזה הוא זה שסלל לאחר מכן את הדרך להכרה בזכאות לפיצויי פיטורים במצב כזה).
 
טעיתי במספר ההליך.

קו הבריאות שלי הוא קו מקווקוו.
ותודה על הדאגה לשלומי (סרנגה?). זה לא מונע ממני להמשיך לחלוק עליך בענין זה. אם אתה עדיין חושב כמו שכתבת ועדיין חושב שאני טועה, אתה מוזמן לעיין בפסק הדין של ביה"ד הארצי, בתיק דב"ע 98 / 98 - 04 יפית גיסין נ' המל"ל, פד"ע לב עמ' 130, ולראות מי הוא הטועה. (למעשה, פסק הדין הזה הוא זה שסלל לאחר מכן את הדרך להכרה בזכאות לפיצויי פיטורים במצב כזה).
טעיתי במספר ההליך.
המספר הנכון הוא 98 / 48 - 0.
 
אתה חוזר על מה שכתבתי

קו הבריאות שלי הוא קו מקווקוו.
ותודה על הדאגה לשלומי (סרנגה?). זה לא מונע ממני להמשיך לחלוק עליך בענין זה. אם אתה עדיין חושב כמו שכתבת ועדיין חושב שאני טועה, אתה מוזמן לעיין בפסק הדין של ביה"ד הארצי, בתיק דב"ע 98 / 98 - 04 יפית גיסין נ' המל"ל, פד"ע לב עמ' 130, ולראות מי הוא הטועה. (למעשה, פסק הדין הזה הוא זה שסלל לאחר מכן את הדרך להכרה בזכאות לפיצויי פיטורים במצב כזה).
אתה חוזר על מה שכתבתי
פס"ד זה סלל את הדרך להכרה בזכאות לפיצויי פטורים, זה נכון ואני מסכים. אני רק טוען שאין זכות אוטומטית (גם לא על פי פס"ד זה) לדמי אבטלה, במקרה של התפטרות.
 
אני לא.

אתה חוזר על מה שכתבתי
פס"ד זה סלל את הדרך להכרה בזכאות לפיצויי פטורים, זה נכון ואני מסכים. אני רק טוען שאין זכות אוטומטית (גם לא על פי פס"ד זה) לדמי אבטלה, במקרה של התפטרות.
אני לא.
אתה מנסה להראות כאילו ששנינו כתבנו תשובה דומה במהותה, למרות שהתשובות המקוריות שלנו היו שונות לחלוטין. אבל זה מביא אותי למסקנה שאתה בעצם מבין שאני צדקתי. כנראה, קל יותר להגיד שגם אתה ענית ככה מאשר להגיד שאני צדקתי. אדגים לך: בתשובה המקורית שלך כתבת: שהעובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, אבל "תוכל לקבל דמי אבטלה רק בתום 90 יום". לא כתבת שום הסתייגות על ציון חובת ההמתנה בת 90 הימים לשם זכאות לדמי אבטלה. על זה - אני חלקתי (ובצדק.וכנראה גם אתה חושב שבצדק). בתשובה המקורית שלי, לא כתבתי שהעובדת תהיה זכאית אוטומטית לדמי אבטלה. אני כתבתי שהיא תוכל להיות זכאית בלי המתנה של 90 ימים, אם היא תראה "שהיא התפטרה כדי לנסות למצוא עבודה שמתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק מאשר העבודה הקודמת ". זה מתאים בדיוק לפסיקה, שלא כמו התשובה הנחרצת שאתה נתת בתשובתך המקורית. כשהגבת על התשובה שלי, כתבת שהטיעונים שלי נכונים לענין הזכות לפיצויי פיטורים, ולענין דמי האבטלה כתבת ש"אין הדבר כן", ורק הוספת "לא כמובן מאליו". אבל האמת היא שהדין זהה גם לענין פיצויי פיטורים. עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה, ומייד הולכת לעבוד בעבודה אחרת שאינה מתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק/ת מאשר העבודה קודמת - לא תוכר כמי שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק, ולכן לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים. אם היא תראה שהיא זכאית לפיצויי פיטורים לאחר אותה התפטרות - היא גם תיחשב כמי שהתפטרה התפטרות "מוצדקת" לצורך דמי אבטלה. ולכן - התשובות שלנו כלל לא היו דומות במהותן. היתה בינינו מחלוקת מהותית. אבל כנראה, לאחר שהפניתי אותך לפסה"ד בענין יפית גיסין - החלטת לצרף את דעתך לדעתי (בצדק) אבל גם - לנסות (בלא הצלחה) להראות כאילו שדעתך היתה כך מלכתחילה.
 
לא צרפתי דעתי לדעתך

אני לא.
אתה מנסה להראות כאילו ששנינו כתבנו תשובה דומה במהותה, למרות שהתשובות המקוריות שלנו היו שונות לחלוטין. אבל זה מביא אותי למסקנה שאתה בעצם מבין שאני צדקתי. כנראה, קל יותר להגיד שגם אתה ענית ככה מאשר להגיד שאני צדקתי. אדגים לך: בתשובה המקורית שלך כתבת: שהעובדת תהיה זכאית לפיצויי פיטורים, אבל "תוכל לקבל דמי אבטלה רק בתום 90 יום". לא כתבת שום הסתייגות על ציון חובת ההמתנה בת 90 הימים לשם זכאות לדמי אבטלה. על זה - אני חלקתי (ובצדק.וכנראה גם אתה חושב שבצדק). בתשובה המקורית שלי, לא כתבתי שהעובדת תהיה זכאית אוטומטית לדמי אבטלה. אני כתבתי שהיא תוכל להיות זכאית בלי המתנה של 90 ימים, אם היא תראה "שהיא התפטרה כדי לנסות למצוא עבודה שמתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק מאשר העבודה הקודמת ". זה מתאים בדיוק לפסיקה, שלא כמו התשובה הנחרצת שאתה נתת בתשובתך המקורית. כשהגבת על התשובה שלי, כתבת שהטיעונים שלי נכונים לענין הזכות לפיצויי פיטורים, ולענין דמי האבטלה כתבת ש"אין הדבר כן", ורק הוספת "לא כמובן מאליו". אבל האמת היא שהדין זהה גם לענין פיצויי פיטורים. עובדת שהתפטרה תוך 9 חודשים מיום שילדה, ומייד הולכת לעבוד בעבודה אחרת שאינה מתיישבת יותר עם הטיפול בתינוק/ת מאשר העבודה קודמת - לא תוכר כמי שהתפטרה על מנת לטפל בתינוק, ולכן לא תהיה זכאית לפיצויי פיטורים. אם היא תראה שהיא זכאית לפיצויי פיטורים לאחר אותה התפטרות - היא גם תיחשב כמי שהתפטרה התפטרות "מוצדקת" לצורך דמי אבטלה. ולכן - התשובות שלנו כלל לא היו דומות במהותן. היתה בינינו מחלוקת מהותית. אבל כנראה, לאחר שהפניתי אותך לפסה"ד בענין יפית גיסין - החלטת לצרף את דעתך לדעתי (בצדק) אבל גם - לנסות (בלא הצלחה) להראות כאילו שדעתך היתה כך מלכתחילה.
לא צרפתי דעתי לדעתך
אני עדיין אוחז בדעתי, ביודעי את דרך קבלת ההחלטות בשרות התעסוקה ובוועדות הערעור בו.
 
מה הקשר בכלל?

לא צרפתי דעתי לדעתך
אני עדיין אוחז בדעתי, ביודעי את דרך קבלת ההחלטות בשרות התעסוקה ובוועדות הערעור בו.
מה הקשר בכלל?
ההחלטה בשאלה אם לשם הזכאות לדמי אבטלה צריך להמתין 90 ימים או לא - היא לא החלטה של שירות התעסוקה. היא החלטה של המל"ל. ואם אתה עדיין חולק עלי אז איך אתה מסביר את מה שכתבת על זה שכאילו אני חוזר על מה שאתה כתבת?
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה