זכאות לאבטלה

pilpeletbm

New member
זכאות לאבטלה

שלום, בסוף החודש אסיים את חופשת הלידה המעסיק מפטר אותי האם אהיה זכאית לדמי אבטלה לאור העובדה שאין לי 300 ימי עבודה שנה וחצי אחורה ? העובדה שאני אחרי לידה יש בה להשפיע על הזכאות לאבטלה? מי מחליט על זכאותי ? הפקיד אצלו אחתום ? ואם יחליט שלא האם אני זכאית להתייצב לחפש עבודה או לבקש שיציעו לי הכשרה מקצועית ? סליחה על ההצפה פשוט יש לי הרבה שאלות תודה
 
ראשית הוא לא יכול לפטר אותך 60 יום מיום סיום

חופשת הלידה ראי הסבר מאתר התמ"ת :חל איסור מוחלט לפטר עובדת במהלך חופשת הלידה או 60 ימים שלאחר חופשת הלידה. כמו כן, אסור לתת למעביד הודעה מוקדמת החל מתקופת חופשת הלידה או ה60 ימים שלאחריה, וימי ההודעה המוקדמת לא יבואו במנין בתקופות האמורות.. וכן לתת לך הודעה מוקדמת לפי הותק שלך כמקובל,לפי שאלת על 300 יום אני מבין שהיית עובדת יומית,תוכלי לראות לפי רשימת הימים הנחשבים באם את עומדת בתנאים אגב דמי הלידה נחשבים : במניין הימים לתקופת אכשרה ייכללו: ימי עבודה ימי חופשה וחג ששולם בעדם שכר ימי אבל ימי שירות סדיר - עד 180 ימים ימי התנדבות בשירות לאומי - עד 180 ימים - למי שסיים תקופת התנדבות של 24 חודשים לפחות, וכן למי ששירתה לפחות שישה חודשים, ונישאה בתוך 30 ימים מיום שהפסיקה את השירות. ימי שירות מילואים ימי מחלה שבעדם היה העובד זכאי לדמי מחלה. ימים שבעדם שולמו דמי פגיעה בעבודה. ימים שבעדם שולמו דמי לידה. ימים שבעדם שולמה גמלה לשמירת הריון. שני חודשי חופשה ללא תשלום (חל"ת) ראשונים, שבהם חייב המעסיק לשלם את דמי הביטוח בעד העובד. התקופה שבעדה ניתן תשלום בשל אי-מתן הודעה מוקדמת על פיטורין. תקופות היעדרות מעבודה שמאריכות את תקופת ההתייחסות של 540 הימים ימי הכשרה מקצועית - על פי הפניה או אישור של שירות התעסוקה - עד 360 ימים. ימי מחלה או תאונה, שלא שולמו בעדם דמי מחלה - עד 180 ימים. חופשת לידה, לפי סעיף 6 לחוק עבודת נשים, אם לא שולמו בעדה דמי לידה תקופת שמירת הריון, אם לא שולמה בעדה גמלה לשמירת היריון חופשה ללא תשלום לאחר לידה, לפי סעיף 7 לחוק עבודת נשים ימי היעדרות מעבודה מסיבות שאינן תלויות ברצונו של העובד - עד 30 ימים. כל הנתונים מועברים לביטוח לאומי מחלקת - אבטלה ושם יוחלט באם את עומדת בתנאי הזכאות,גם במקרה את לא זכאית לדמי אבטלה תוכלי להתייצב בלשכת התעסוקה ולבקש הכשרה מקצועית לפי היכולות שלך,שאלותיך לגיטימיות ותוכלי לעיין עוד בקישור אבטלה:http://www.btl.gov.il/benefits/Unemployment/Pages/default.aspx. רק בריאות ובהצלחה.
 

pilpeletbm

New member
כן, כולנו מכירים את החוק הזה

אבל.. זו מדינת ישראל חוקים ? הצחקת אותם הפיטורים בחסות עירייה וגוף ציבורי גדול... אם יש לי נאמר 200 ימי עבודה בסה"כ יש סיכוי לקבל דמי אבטלה ? בכל מקרה כדאי לגשת ללשכה כדי לראות למה אני זכאית ?
 
למעלה