זיהוי...תודה למי שיוכל לעזור לי..

זיהוי...תודה למי שיוכל לעזור לי..

And i'd give up forever to touch you.." 'cause i know that you feel me somehow...
 
למעלה