זה רק עניין של דור או שניים את בית המקדש יבנו

גוטרמן7

Well-known member
וכי למה שלא ילך?
וכי שומר שבת הוא? ואמון על התורה הקדושה? שאין הוא אלא שונא קיבוצים ידוע שכל מעייניו ללכלך על הקיבוצניקים שנאמר
ערים ומושבים רבים לכם בניתי אלא שהם בבת עיני
שאל רבי יוסי וכי מיהם אותם בבת עינו
אמרו לו הקיבוצים, שהרי מקבצים הם את העם קבוצות קבוצות
 

marabo

Well-known member
וכי שומר שבת הוא? ואמון על התורה הקדושה? שאין הוא אלא שונא קיבוצים ידוע שכל מעייניו ללכלך על הקיבוצניקים שנאמר
ערים ומושבים רבים לכם בניתי אלא שהם בבת עיני
שאל רבי יוסי וכי מיהם אותם בבת עינו
אמרו לו הקיבוצים, שהרי מקבצים הם את העם קבוצות קבוצות
מתפלא אני על כבודו ששכח סוגיה זו שעסקנו בה
שכתבו רבותינו עליהם השלום שאין לדון אדם ממוצע מישראל לחומרה שגם אם ראית שעובר עבירה הוא אפשר שליבו נוקפו על כך וחפץ הוא שלא לחזור על זה אלא שמחמת יצרו שגובר עליו אינו יכול לעשות תשובה ולחדול מן החטא.
לא כן המשומדין, המומרין והשמאלנין שאין ליבם נוקפם על כך אלא שחוטאים הם בריש גלי בעזות ובחוצפה ומתריסין כלפי שמיא וכופרין בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ על אילו לא חל החיוב "בצדק תשפוט עמיתך" שכן אין אלו בגדר "עמיתים" ויש להוקיע אותם עד שיעשו תשובה ויכופר להם.
 

גוטרמן7

Well-known member
מתפלא אני על כבודו ששכח סוגיה זו שעסקנו בה
שכתבו רבותינו עליהם השלום שאין לדון אדם ממוצע מישראל לחומרה שגם אם ראית שעובר עבירה הוא אפשר שליבו נוקפו על כך וחפץ הוא שלא לחזור על זה אלא שמחמת יצרו שגובר עליו אינו יכול לעשות תשובה ולחדול מן החטא.
לא כן המשומדין, המומרין והשמאלנין שאין ליבם נוקפם על כך אלא שחוטאים הם בריש גלי בעזות ובחוצפה ומתריסין כלפי שמיא וכופרין בתורה שבכתב ובתורה שבע"פ על אילו לא חל החיוב "בצדק תשפוט עמיתך" שכן אין אלו בגדר "עמיתים" ויש להוקיע אותם עד שיעשו תשובה ויכופר להם.
והיכן מצינו שליבו נוקפו? שהלז דברי רמיה ושטנה מלוא פיו על העם הקדוש השוכן בקיבוצים ולא יחדל מדבריו אף כל הלילה
וכי הביע חרטה על מעשיו? וכי אמר ולו ברמז שיבוא לדרך הישר? ומכאן שדומה הוא לעני שכיסו מלא מצלצלין מפח שאין ערך להם ומקשקש ידו בכיסו למען ישמעון מטבעותיו כי רבים המה ויחשבון כי שועה הארץ הוא בעוד שאין הוא אלא קבצן המחזר על הפתחים
 

The Real Big Joe

Well-known member
אין ספק שבכך הוא מאמין בתבן שבין אוזניו
מעבידיך צריכים להבין שאתה לא אפקטיבי בפעולתך. החזרה על פירכות שאתה מיחס לזולת, מאיינת את התועלת התועמלנית שלך. תנסה להסביר את עמדותיך ולהצדיקן, במקום ליחס עמדות לראשי אחרים.

העובדה שאתה מנסה בכוח ליחס אמונה לחילונים, מעידה שבתוך תוכך אתה מבין כי אמונה היא חולשה, אז אתה מנסה לחלוק אותה עם אחרים.
 

marabo

Well-known member
מעבידיך צריכים להבין שאתה לא אפקטיבי בפעולתך. החזרה על פירכות שאתה מיחס לזולת, מאיינת את התועלת התועמלנית שלך. תנסה להסביר את עמדותיך ולהצדיקן, במקום ליחס עמדות לראשי אחרים.

העובדה שאתה מנסה בכוח ליחס אמונה לחילונים, מעידה שבתוך תוכך אתה מבין כי אמונה היא חולשה, אז אתה מנסה לחלוק אותה עם אחרים.
מבחינתי אמונה היא כל המצוי בקש שבין אוזניך או אוזני כל שמאלן אחר. שכן אין לכם מושג באמת מה הם הדברים ואתם ממציאים לכם אמונה וחיים על פיה.
 

The Real Big Joe

Well-known member
מבחינתי אמונה היא כל המצוי בקש שבין אוזניך או אוזני כל שמאלן אחר. שכן אין לכם מושג באמת מה הם הדברים ואתם ממציאים לכם אמונה וחיים על פיה.
לא הבנת כלום ממה שאמרתי. מקווה ששולחיך יבינו ויחליפו אותך במישהו יותר מאתגר אינטלקטואלית...
 
למעלה