זה רק אני או ש...

פחות מ35 דקות. התקצרה בהחלט.

יונות.
.
 
למעלה