זה פשוט מטורף,שלושה ילדים בדואים מרהט, בני 12-14, 14 נמצאו הלילה ירויים ברחוב ובבית סמוך, והם במצב קשה ואנוש.

מוטי חוף

Well-known member

 
למעלה