זה נכון שדנה מופיעה בפורום באר שבע עוד שבוע?

למעלה