זה מול חוק המכר - מה גובר?

nizanm

New member
זה מול חוק המכר - מה גובר? ../images/Emo63.gif

ראובן רכש דירה משמעון הקבלן .
בחוזה נרשמה תקופת "בדק" בת שנה אחת + אחריות 3 שנים. אחרי 4 שנים מתחילת תקופת ה"בדק" נתגלה פגם שתוקף הבדק שלו לפי חוק המכר הוא 8 שנים(איטומים). מה גובר? 1. הקבוע והמוסכם בחוזה או : 2. חוק המכר
תודה !
 

Alon P

New member
באופן כללי

חוזה אינו יכול להתנות על החוק.כלומר הוראות החוק גוברות על הוראות חוזה
 

nizanm

New member
תמיד החוק גובר על הסכם../images/Emo35.gif ../images/Emo82.gif

ביחסי עבודה "המטיב" עם העובד גובר
 

nizanm

New member
האם קיים חוסר שוויון?

האם ניתן לקבוע סעיפים מסוגננים בחוזה, לפי הדוגמה שהבאתי בתחילת השרשור? אפשר לטעון שאם ,ניתן-כך לדעת עוד ע.ויזר- להתנות לטובת הקונה, ניתן גם להתנות לטובת הקבלן. לא כן?
 
כן ...

חוק המכר (דירות) 7א. התניה - לטובת הקונה אין להתנות על הוראות חוק זה, אלא לטובת הקונה.
 

nizanm

New member
בהתאם לס' 7 א' לחוק המכר../images/Emo63.gif

תקופת בדק בת שנה אחת, מרעה עם הקונה לעומת הקבוע בדבר חקיקה, לפיו לאינסטלציה 3 שנים., לאיטום 8 שנים וכ"ו. אם כך הסעיף הספציפי בחוזה בדבר תקופת הבדק בת שנה אחת - בלתי חוקי ולכן כאילו שאיננו כתוב והקבלן חייב בתיקונים? האם זכות לקונה, למרות שחתם שלא יקבל, לקבל את התיקונים מהקבלן?
 
תשובה ברורה וחד משמעית

כל התניה בחוזה, על הוראות חוק המכר, בענין תקופות הבדק - אינה תקפה ובית המשפט לא יתן לה כל תוקף.
 
בהנחה שקיצור תקופות ההבדק

מיטיבה עם הקונה, אכן יש טעם לקרוא שוב את סעיף 7א. הואיל וקיצור תקופות הבדק אינה לטובת הקונה - אי אפשר להתנות בחוזה על קיצור תקופות הבדק !!!
 
זה כבר כמעט נכון ../images/Emo104.gif

קודם כתבת תשובה הרבה יותר גורפת. עכשיו צמצמת לתניה של קיצור תקופת הבדק, וזה כבר טוב יותר, אבל עדיין לא מדוייק. מה אם קיצור תקופת הבדק מיטיב עם הרוכש (למשל: הנחה שניתנה תמורת קיצור תקופת הבדק, וששויה גדול משווי הנזק שהתגלה)?
 
בדיקת שיניו של סוס שניתן במתנה

אכן, אם יתברר שהקבלן שילם לרוכש עבור רכישת הדירה, תניה של קיצור תקופת הבדק תחשב תקפה. אגב הנחה תמורת קיצור תקופת הבדק - איך מודדים אם ערכה גדול משווי התקלה העכשוית? מה על תקלות עתידיות? איך משערכים אותן? מה על תקלות רב תחומיות כאשר תקלה אחת גורמת לתקלות אחרות? התיאוריות הן מופלאות, אבל רובן בתחום הבידיון ומה ניתן לעשות כאשר מצוקות האנשים הן בהווה?
 
וזו בדיוק הסיבה ../images/Emo104.gif

למה התשובה הכוללנית והגורפת שלך פשוט לא נכונה. אין כל קושי לדעת אם שיעור ההנחה עולה על שיעור הנזק. אין צורך בשערוך כי עלות הנזק ידועה (אחרת - מה יקבע סכום התביעה). אתה כמובן רשאי להמשיך ולחלוק עלי.
 

nizanm

New member
רק מילה,(?)

אינני רוצה להפריע לדיאלקט המעניין,נראה ששתי הגישות קורבו אך לא נפגשו: מה דעתכם על המחשבה הבאה:? היות ולרוכש המצוי,יכולות שנופלות מאלו של הקבלן, בא המחוקק וקבע חזקה בס' 7א. כדי להעניק לרוכש הגנה. לעניות דעתי,טענה זו יכולה לשרת רוכש ויכולה לסייע בהגנה בבג"צ על חוקיות הסעיף.
השאלה היא:איך מסתכלים על התדיינות כאשר: הרוכש טוען,לא ידעתי שלפי החוק תקופת הבדק 8 שנים ולא הכרתי את ס' 7א הקבלן טוען,נתתי הנחות העולות בעשרות אחוזים על עלויות התיקון של ממוצע סך כל התקלות שנתגלו בדירות - בהן הופיעו בכלל תקלות.
 
למעלה