זה מה שחייו של שרון שווים?

כל קילו בגופו שווה לפחות נקודה.

עכשיו תעשה חשבון. להערכתי הוא מעל 120. אז תעשה חושבים.
 
למעלה