זה לא סוד שזילות חיי אדם בכבישים

זה לא סוד שזילות חיי אדם בכבישים

ובתוך המשפחה היא תוצאה של שפיטה עלובה ופתטית של מערכת משפט כושלת ומנותקת
 
זה לא הדבר העיקרי

הדבר העיקרי שלא מבוצע הוא מניעה ואכיפה של החוקים. כמו כן אין כמעט לימוד של נושאי נהיגה בבתי הספר והטסטים הם די קלים.
 
למעלה