זה יהיה מעניין אם איש העסקים הגרמני שביבי הציע למוזס

זה יהיה מעניין אם איש העסקים הגרמני שביבי הציע למוזס
שיקנה את ידיעות אחרונות או יכנס איתו לשותפות, קשור לעיסקת הצוללות / עו"ד שימרון...
 
למעלה