זה חסר לי בגוף.

זה חסר לי בגוף.

זה חסר לי בגוף ואני רוצה לבכות זה חסר לי בגוף או בנפש או בכל מיני מקומות כאלו שצורחים שמשהו ישחרר אותם כבר, יגרד אותם, יתרפק עליהם זה חסר לי. השקר הזה שאני מסוגלת להיות בריאה-
 
למעלה