זה הגיוני שמחיר נסיעה רגילה נשאר 6.60 אבל

מצב
הנושא נעול.
מבחינה חברתית - אתה צודק

עידוד תחבורה ציבורית
יש פה השלכות גדולות:

העלאת התעריפים אינה קשורה בעידוד נסיעה בתחבורה הציבורית אלא במס שהטילה הממשלה על השכבות החלשות:

העלאת התעריפים גורמת למעסיקים לא להעסיק עובדים שגרים רחוק, ובדר"כ מדובר בעובדים חלשים. מדיניות הממשלה הופכת העסקת עובדים שלא גרים מטר ממקום העבודה ללא כדאית למעסיק, זה פוגע גם ובעיקר בפריפריה.
דבר נוסף, אני מאד מסתכל על המשתמשים שלא מקבלים סובסידיה ויש כאלה רבים, הם בדרך כלל מבוגרים או קבוצות חלשות בחברה. וכל המס מוטל עליהם. ואני עוד לא התייחסתי בכלל לעצם העובדה שבשל מדיניות הסבסוד הצולב של המחירים (הם הרי נקבעים על ידי משרד התחבורה ולא על ידי המפעילים), השכנה הקשישה והענייה שלי מממנת את התחבורה הציבורית לילדי העשירים של גוש תפן למשל. אבסורד בריבוע!!
העלאת התעריפים היא מס, ולא מס פרוגריסיבי, אלא מס שמוטל על האוכלוסייה החלשה בחברה, וזה שונה מאד מהבלו על הדלק, משום שלבעלי רכב יש אופציה (בדרך כלל) לנסוע בתחבורה ציבורית אך לא ההפך.
מבחינה חברתית - אתה צודק
ברגע שאנחנו לא מדברים על עידוד התחבורה הציבורית (שים לב שזו כותרת הפתיל), אלא על ההשלכות החברתיות של הייקור - התמונה משתנה.
ובכל זאת - כמה סייגים:
א. השכנה הקשישה והענייה שלך מסבסדת גם את בני העשירים בשכונת הוילות הסמוכה, שמשלמים את אותו מחיר כמוה, אבל נוסעים באוטובוס כמעט ריק.
ב. יש גם אנשים שעובדים, נגיד, בשירותים, בגוש תפן, ולא נראה לי שהם עשירים.
ג. הקשישים כן מקבלים סובסידיה.
ד. המחיר צריך להיות נמוך ככל האפשר, זה נכון - גם מסיבות חברתיות, וגם כדי לעודד נוסעים. אבל המחיר בארץ, גם אחרי ההתייקרות, לא גבוה במיוחד בהשוואה לארצות אחרות.
 

amirv

New member
תעריפים

עידוד תחבורה ציבורית
יש פה השלכות גדולות:

העלאת התעריפים אינה קשורה בעידוד נסיעה בתחבורה הציבורית אלא במס שהטילה הממשלה על השכבות החלשות:

העלאת התעריפים גורמת למעסיקים לא להעסיק עובדים שגרים רחוק, ובדר"כ מדובר בעובדים חלשים. מדיניות הממשלה הופכת העסקת עובדים שלא גרים מטר ממקום העבודה ללא כדאית למעסיק, זה פוגע גם ובעיקר בפריפריה.
דבר נוסף, אני מאד מסתכל על המשתמשים שלא מקבלים סובסידיה ויש כאלה רבים, הם בדרך כלל מבוגרים או קבוצות חלשות בחברה. וכל המס מוטל עליהם. ואני עוד לא התייחסתי בכלל לעצם העובדה שבשל מדיניות הסבסוד הצולב של המחירים (הם הרי נקבעים על ידי משרד התחבורה ולא על ידי המפעילים), השכנה הקשישה והענייה שלי מממנת את התחבורה הציבורית לילדי העשירים של גוש תפן למשל. אבסורד בריבוע!!
העלאת התעריפים היא מס, ולא מס פרוגריסיבי, אלא מס שמוטל על האוכלוסייה החלשה בחברה, וזה שונה מאד מהבלו על הדלק, משום שלבעלי רכב יש אופציה (בדרך כלל) לנסוע בתחבורה ציבורית אך לא ההפך.
תעריפים
מחקרים אקדמיים מהעולם מראים שלתעריף הנסיעה יש את ההשפעה הכי נמוכה על עידוד/הברחת נוסעים מהתח"צ. אין זה אומר שאין לו השפעה כלל, אך יש גורמים חשובים יותר ובראשם זמינות השירות (תדירות, תדירות תדירות). וכן נוחות נסיעה ואולי החשוב מכולם והקשה ביותר להשגה - חסכון בזמן על פני הרכב הפרטי.

מכאן שגם עצם הבחירה של נוסע שאינו "שבוי קלאסי" - כלומר יכול להרשות לעצמו להתלבט בין אחזקת רכב פרטי לבין נסיעה בתחבורה הציבורית, נובעת קודם כל משיקולי זמינות ונוחות ורק אחר כך משיקולי חסכון בכסף. וכפי שנאמר פה, גם במצב התעריפים החדש החסכון בכסף הוא משמעותי.

לפיכך הורדת תעריפים כפי שנעשתה ואולי עוד תיעשה במקומות רבים בארץ היא מבורכת כי היא מסייעת לנוסעים השבויים האמיתיים, אלה שגם לא מקבלים את כל ההחזר מהמעביד (אז מה אם יש חוק) או אלה שאין להם מעביד שיחזיר להם (חרדים, קשישים, מובטלים עצמאים קטנים וכו'). פתרונות של כרטיסי מעבר כפי שקיים כבר בשלושת המטרופולינים הגדולים הם גם מבורכים כי הם חוסכים עבור ציבור די גדול כסף ומכניסים הגיון שמשום מה היה חסר בארץ קודם.

מנגד, העלאת תעריפים מידתית אינה סיבה לבריחה המונית מהתח"צ וזה מה שמנסים להסביר לך כאן.
נ"ב, ציבורים שלמים כגון קשישים, נוער, תושבי יוו"ש וסטודנטים מקבלים הנחה של 50% ובשבילהם בכלל מדובר בהעלאה מידתית מאד.
ציבור שלם נוסף מחזיק חופשי חודשי ונהנה מהנחה של 33% וכולם (כולל מזדמנים) יכולים להחזיק כרטיסיות או ערך צבור (איפה שיש) ולהנות מהנחה של 20%. עבור כל אלה ההעלאה פחות משמעותית מאשר מחיר הכרטיס הבודד והם הרוב.

לבסוף. אני חושב שלא נכון להצמיד את מחירי התחבורה הציבורית למדד, מן הראוי יותר להצמידם לשינויים בחציון השכר במשק (מדד מדויק יותר מהשכר הממוצע). כך, אם המדד עלה בגלל מחירי הדיור המטורפים או בגלל עליית מחירי הירקות והפירות, אבל השכר החציוני במשק ירד, מחיר התח"צ ישתנה לכיוון הוזלה ולא לכיוון ייקור וישקף בצורה טובה יותר את העזרה לשכבות החלשות. ואם השכר החציוני עלה ולעניים יש לכאורה יותר כסף בארנק, אז שישלמו קצת יותר. אני חושב שזה הדגל שצריך להרים ולא סתם את דגל המאבק בעליית מחירים.
 

trilliane

Active member
מנהל


תעריפים
מחקרים אקדמיים מהעולם מראים שלתעריף הנסיעה יש את ההשפעה הכי נמוכה על עידוד/הברחת נוסעים מהתח"צ. אין זה אומר שאין לו השפעה כלל, אך יש גורמים חשובים יותר ובראשם זמינות השירות (תדירות, תדירות תדירות). וכן נוחות נסיעה ואולי החשוב מכולם והקשה ביותר להשגה - חסכון בזמן על פני הרכב הפרטי.

מכאן שגם עצם הבחירה של נוסע שאינו "שבוי קלאסי" - כלומר יכול להרשות לעצמו להתלבט בין אחזקת רכב פרטי לבין נסיעה בתחבורה הציבורית, נובעת קודם כל משיקולי זמינות ונוחות ורק אחר כך משיקולי חסכון בכסף. וכפי שנאמר פה, גם במצב התעריפים החדש החסכון בכסף הוא משמעותי.

לפיכך הורדת תעריפים כפי שנעשתה ואולי עוד תיעשה במקומות רבים בארץ היא מבורכת כי היא מסייעת לנוסעים השבויים האמיתיים, אלה שגם לא מקבלים את כל ההחזר מהמעביד (אז מה אם יש חוק) או אלה שאין להם מעביד שיחזיר להם (חרדים, קשישים, מובטלים עצמאים קטנים וכו'). פתרונות של כרטיסי מעבר כפי שקיים כבר בשלושת המטרופולינים הגדולים הם גם מבורכים כי הם חוסכים עבור ציבור די גדול כסף ומכניסים הגיון שמשום מה היה חסר בארץ קודם.

מנגד, העלאת תעריפים מידתית אינה סיבה לבריחה המונית מהתח"צ וזה מה שמנסים להסביר לך כאן.
נ"ב, ציבורים שלמים כגון קשישים, נוער, תושבי יוו"ש וסטודנטים מקבלים הנחה של 50% ובשבילהם בכלל מדובר בהעלאה מידתית מאד.
ציבור שלם נוסף מחזיק חופשי חודשי ונהנה מהנחה של 33% וכולם (כולל מזדמנים) יכולים להחזיק כרטיסיות או ערך צבור (איפה שיש) ולהנות מהנחה של 20%. עבור כל אלה ההעלאה פחות משמעותית מאשר מחיר הכרטיס הבודד והם הרוב.

לבסוף. אני חושב שלא נכון להצמיד את מחירי התחבורה הציבורית למדד, מן הראוי יותר להצמידם לשינויים בחציון השכר במשק (מדד מדויק יותר מהשכר הממוצע). כך, אם המדד עלה בגלל מחירי הדיור המטורפים או בגלל עליית מחירי הירקות והפירות, אבל השכר החציוני במשק ירד, מחיר התח"צ ישתנה לכיוון הוזלה ולא לכיוון ייקור וישקף בצורה טובה יותר את העזרה לשכבות החלשות. ואם השכר החציוני עלה ולעניים יש לכאורה יותר כסף בארנק, אז שישלמו קצת יותר. אני חושב שזה הדגל שצריך להרים ולא סתם את דגל המאבק בעליית מחירים.
 

droriko

New member
אבל למה לא לתפוס 2 ציפורים במכה

כמו שציינתי קודם - אני חושב שאתה טועה
גם באוטובוסים, אני לא חושב שיש כ"כ הרבה קשישים כמו שנדמה לך.
לגבי עובדים ברמת הכנסה נמוכה - אני דווקא מסכים איתך. מאידך, כפי שציינת - חלק גדול מהם מקבל פיצוי על העליה במחיר.
ושוב - שים לב שהדיון הוא על עידוד הנסיעה בתחבורה ציבורית, לא על יוקר המחיה. בהקשר הזה, המפתח הוא לא המחיר של התחבורה הציבורית, אלא היחס בינו לבין הרכב הפרטי.
אבל למה לא לתפוס 2 ציפורים במכה
במקום להעלות את הדלק קצת ואת התחבורה הציבורית קצת, תעלה את הדלק בהרבה ובתחבורה הציבורית אל תגע. ככה גם מחיר האוטובוס ישאר אותו דבר וגם תעודד אנשים לעבור מאוטו לאוטובוס.
 

einat162

New member
מי שמחזיק רכב פרטי עושה זאת

אבל למה לא לתפוס 2 ציפורים במכה
במקום להעלות את הדלק קצת ואת התחבורה הציבורית קצת, תעלה את הדלק בהרבה ובתחבורה הציבורית אל תגע. ככה גם מחיר האוטובוס ישאר אותו דבר וגם תעודד אנשים לעבור מאוטו לאוטובוס.
מי שמחזיק רכב פרטי עושה זאת
מסיבה עיקרית שהיא אינה מחיר (נוחות-"כאן ועכשיו", נגישות למקומות שאין תח"צ). צריך ייקור מאוד משמעותי כדי שאנשים ינטשו את הרכב הפרטי או לפחות יצמצמו שימוש בו כשאפשר(והרבה פעמים- אפשר).
 

droriko

New member
סבבה

מי שמחזיק רכב פרטי עושה זאת
מסיבה עיקרית שהיא אינה מחיר (נוחות-"כאן ועכשיו", נגישות למקומות שאין תח"צ). צריך ייקור מאוד משמעותי כדי שאנשים ינטשו את הרכב הפרטי או לפחות יצמצמו שימוש בו כשאפשר(והרבה פעמים- אפשר).
סבבה
אז אם הוא לא ינטוש את הרכב הפרטי אז שלפחות ישלם פי 2 יותר למדינה במקום לקחת עוד כסף ממשתמשי התח״ץ
 

einat162

New member
"לקחת עוד כסף ממשתמשי התח"ץ"?

סבבה
אז אם הוא לא ינטוש את הרכב הפרטי אז שלפחות ישלם פי 2 יותר למדינה במקום לקחת עוד כסף ממשתמשי התח״ץ
"לקחת עוד כסף ממשתמשי התח"ץ"?
אני מניחה שאתה משליך על זה שאם הבנאדם נוסע ברכב פרטי - אז הוא משפיע על דלילות המשתמשים בתח"ץ = העלאת מחירים בגלל אי כדאיות?
זוהי קפיצה גדולה מידי מכדי להגיד שהוא לוקח כסף מאנשים.
בנוסף, מה אם הוא מחזיק רכב- אבל לא משתמש בו (כמעט או בכלל), יש הרבה אנשים שמחזיקים רכב פרטי ומשתמשים בו רק כשאין ברירה (הובלה של משהו, נסיעה בשבת או לפנות בוקר, מקומות שאין תח"ץ אליהם כמו גני ואולמות אירועים שבד"כ נמצאים במקומות נידחים).
 

droriko

New member
אין לי בעיה שתהייה לו מכונית

"לקחת עוד כסף ממשתמשי התח"ץ"?
אני מניחה שאתה משליך על זה שאם הבנאדם נוסע ברכב פרטי - אז הוא משפיע על דלילות המשתמשים בתח"ץ = העלאת מחירים בגלל אי כדאיות?
זוהי קפיצה גדולה מידי מכדי להגיד שהוא לוקח כסף מאנשים.
בנוסף, מה אם הוא מחזיק רכב- אבל לא משתמש בו (כמעט או בכלל), יש הרבה אנשים שמחזיקים רכב פרטי ומשתמשים בו רק כשאין ברירה (הובלה של משהו, נסיעה בשבת או לפנות בוקר, מקומות שאין תח"ץ אליהם כמו גני ואולמות אירועים שבד"כ נמצאים במקומות נידחים).
אין לי בעיה שתהייה לו מכונית
מצידי שיהיו לו 10. אבל ברגע שהוא משתמש בה באופן יומיומי זאת בעיה.
לא הצעתי שהוא ישלם יותר מס על האוטו אלא על הדלק.
 

droriko

New member
אבל כמובן שאנחנו מדברים באוויר

אין לי בעיה שתהייה לו מכונית
מצידי שיהיו לו 10. אבל ברגע שהוא משתמש בה באופן יומיומי זאת בעיה.
לא הצעתי שהוא ישלם יותר מס על האוטו אלא על הדלק.
אבל כמובן שאנחנו מדברים באוויר
לא קיים היום אף פוליטיקאי שיש לו מספיק ביצים בשביל להגדיל את הבלו באופן משמעותי. זה יהיה צעד אנטי-פופוליסטי לחלוטין,גובל בהתאבדות פוליטית. ככה זה שגרמת לעם שלך להתמכר למכונית.
 

einat162

New member
מסכימה, אבל להגיד שהוא "לוקח כסף ממישהו"

אין לי בעיה שתהייה לו מכונית
מצידי שיהיו לו 10. אבל ברגע שהוא משתמש בה באופן יומיומי זאת בעיה.
לא הצעתי שהוא ישלם יותר מס על האוטו אלא על הדלק.
מסכימה, אבל להגיד שהוא "לוקח כסף ממישהו"
במובן של גונב -זה קפיצה גדולה מידי.
זה פחות או יותר (דומה אבל שונה) שתגיד על מישהו שעובד בשתי עבודות במשכורת נמוכה שהוא משפיע לרעה על מצב האבטלה במשק.

ואני מתייחסת לרכב בכלולותו- מיסים, דלק, ביטוח, תיקונים- כל ההוצאות.
 

droriko

New member
לא אמרתי בשום מקום שהוא גונב

מסכימה, אבל להגיד שהוא "לוקח כסף ממישהו"
במובן של גונב -זה קפיצה גדולה מידי.
זה פחות או יותר (דומה אבל שונה) שתגיד על מישהו שעובד בשתי עבודות במשכורת נמוכה שהוא משפיע לרעה על מצב האבטלה במשק.

ואני מתייחסת לרכב בכלולותו- מיסים, דלק, ביטוח, תיקונים- כל ההוצאות.
לא אמרתי בשום מקום שהוא גונב
אולי לא הבנת אותי נכון. האשמה היא במדינה,לא באף בעל רכב.
 

einat162

New member
כתבתי *במובן של*

לא אמרתי בשום מקום שהוא גונב
אולי לא הבנת אותי נכון. האשמה היא במדינה,לא באף בעל רכב.
כתבתי *במובן של*
אולי לא הבנתי אותך נכון - באיזה אופן הוא לוקח כסף ממשתמשי התח"צ?
 

down under

New member
את גם צודקת וגם טועה בו זמנית

מי שמחזיק רכב פרטי עושה זאת
מסיבה עיקרית שהיא אינה מחיר (נוחות-"כאן ועכשיו", נגישות למקומות שאין תח"צ). צריך ייקור מאוד משמעותי כדי שאנשים ינטשו את הרכב הפרטי או לפחות יצמצמו שימוש בו כשאפשר(והרבה פעמים- אפשר).
את גם צודקת וגם טועה בו זמנית
צודקת בכך שאנשים מחזיקים רכב בשל שיקולי נוחות והגעה למקומות ללא תח"ץ
או עם תח"ץ גרוע.

את טועה אבל פעמיים.
פעם אחת בכך שאת מניחה שבשביל להשתמש בתח"ץ על האדם לנטוש את מכוניתו.
זה ממש לא נכון. אישית אני מכיר רבים, באמת רבים, שנוסעים מדי פעם בתח"ץ
(אוטובוס, רכבת, מוניות שירות) כאשר יש להם ברשותם פרייבט.

פעם שניה בכך שאת חושבת שצריך להיות ייקור משמעותי מאוד, לא סתם ייקור
משמעותי ובטח שלא סתם ייקור אלא ממש גם ייקור משמעותי אבל מאוד על
מנת שאנשים יצמצמו שימוש ברכב הפרטי.
העובדות בארץ ובעולם, כן, אפילו בישראל, מראות שאם הדלק מתייקר הרבה יותר
עוברים לרכבת.
במו עיני ראיתי כתבות על כך בתקשורת וכן רואים עליה מתמדת בגראף כמות
משתמשי הרכבת בארץ.
בה בשעה שהגידול באוכלוסיה נניח בין שנת 2005 ל-2013 לא היה כזה גדול
הגידול בכמות משתמשי הרכבת היה כמעט הכפלה.
מנגד כמות המכוניות הפרטיות באופן מוחלט בישראל וכן פר קפיטה (כמה מכוניות
יש על כל 1,000 איש) כן גדלה.
כך שהתיזה שלך נכשלה במבחן התוצאה של המציאות.
 

einat162

New member
אני לא טועה כי לא כתבתי את זה


את גם צודקת וגם טועה בו זמנית
צודקת בכך שאנשים מחזיקים רכב בשל שיקולי נוחות והגעה למקומות ללא תח"ץ
או עם תח"ץ גרוע.

את טועה אבל פעמיים.
פעם אחת בכך שאת מניחה שבשביל להשתמש בתח"ץ על האדם לנטוש את מכוניתו.
זה ממש לא נכון. אישית אני מכיר רבים, באמת רבים, שנוסעים מדי פעם בתח"ץ
(אוטובוס, רכבת, מוניות שירות) כאשר יש להם ברשותם פרייבט.

פעם שניה בכך שאת חושבת שצריך להיות ייקור משמעותי מאוד, לא סתם ייקור
משמעותי ובטח שלא סתם ייקור אלא ממש גם ייקור משמעותי אבל מאוד על
מנת שאנשים יצמצמו שימוש ברכב הפרטי.
העובדות בארץ ובעולם, כן, אפילו בישראל, מראות שאם הדלק מתייקר הרבה יותר
עוברים לרכבת.
במו עיני ראיתי כתבות על כך בתקשורת וכן רואים עליה מתמדת בגראף כמות
משתמשי הרכבת בארץ.
בה בשעה שהגידול באוכלוסיה נניח בין שנת 2005 ל-2013 לא היה כזה גדול
הגידול בכמות משתמשי הרכבת היה כמעט הכפלה.
מנגד כמות המכוניות הפרטיות באופן מוחלט בישראל וכן פר קפיטה (כמה מכוניות
יש על כל 1,000 איש) כן גדלה.
כך שהתיזה שלך נכשלה במבחן התוצאה של המציאות.
אני לא טועה כי לא כתבתי את זה

"את מניחה שבשביל להשתמש בתח"ץ על האדם לנטוש את מכוניתו" - אז אתה טועה כי זה לא מה שאני מניחה.

ולגבי הייקור - זה עובדהפשוטה שאם למישהו לא יהיה כסף.... הוא פשוט לא יקנה ! (או ייקח הלוואות וחובות- אבל גם אלו לא יספיקו בסופו של דבר).
 

olli3

New member
מנהל
יותר מידי אנשים חיים על המינוס ולוקחים הלוואו

אני לא טועה כי לא כתבתי את זה

"את מניחה שבשביל להשתמש בתח"ץ על האדם לנטוש את מכוניתו" - אז אתה טועה כי זה לא מה שאני מניחה.

ולגבי הייקור - זה עובדהפשוטה שאם למישהו לא יהיה כסף.... הוא פשוט לא יקנה ! (או ייקח הלוואות וחובות- אבל גם אלו לא יספיקו בסופו של דבר).
יותר מידי אנשים חיים על המינוס ולוקחים הלוואו
מטופשות כדי לכסות את המינוס. הריביות על המינוס גבוהות מאד, אומנם הריביות על ההלוואות משתלמות יותר (ולכן מלכתחילה עדיף לקחת הלוואה מאשר להיכנס למינוס). אבל רוב האנשים לוקחים הלוואה, אולי בכביכול מטרה לסגור את המינוס, אם כי בפועל הכסף נזרק על דברים אחרים.

אני באמת לא מבין אנשים שקורעים את עצמם כל חודש, מכניסים כסף לבנק ולא מבינים שהמינוס רק יתפח ויתפח ושהם פשוט צריכים לחתוך בהוצאות כולל כל דבר שרק אפשר (ואפשר לקצץ המון).

בסופו של דבר, רכב שגורם לך להיות במינוס ואינו מספק תועלת ממשית לכסף שמושקע בו - הוא הדבר הראשון שצריך ללכת. אבל, מעט מאד אנשים מוכנים לוותר עליו עד שהסכין כבר מאיימת לחתוך את הגרון ורק אז מוותרים עליו.
 

droriko

New member
מה גם שכמה שזה ישמע מצחיק

יותר מידי אנשים חיים על המינוס ולוקחים הלוואו
מטופשות כדי לכסות את המינוס. הריביות על המינוס גבוהות מאד, אומנם הריביות על ההלוואות משתלמות יותר (ולכן מלכתחילה עדיף לקחת הלוואה מאשר להיכנס למינוס). אבל רוב האנשים לוקחים הלוואה, אולי בכביכול מטרה לסגור את המינוס, אם כי בפועל הכסף נזרק על דברים אחרים.

אני באמת לא מבין אנשים שקורעים את עצמם כל חודש, מכניסים כסף לבנק ולא מבינים שהמינוס רק יתפח ויתפח ושהם פשוט צריכים לחתוך בהוצאות כולל כל דבר שרק אפשר (ואפשר לקצץ המון).

בסופו של דבר, רכב שגורם לך להיות במינוס ואינו מספק תועלת ממשית לכסף שמושקע בו - הוא הדבר הראשון שצריך ללכת. אבל, מעט מאד אנשים מוכנים לוותר עליו עד שהסכין כבר מאיימת לחתוך את הגרון ורק אז מוותרים עליו.
מה גם שכמה שזה ישמע מצחיק
לאוטובוס יש את היתרונות שלו אם ממש מחפשים. למשל זה שאתה לא צריך להיות טרוד בנסיעה אלא בספר טוב או שינה או רחמנה לצלן במחשבות.
 

einat162

New member
מסכימה לגמרי.


מה גם שכמה שזה ישמע מצחיק
לאוטובוס יש את היתרונות שלו אם ממש מחפשים. למשל זה שאתה לא צריך להיות טרוד בנסיעה אלא בספר טוב או שינה או רחמנה לצלן במחשבות.
מסכימה לגמרי.
 

einat162

New member


יותר מידי אנשים חיים על המינוס ולוקחים הלוואו
מטופשות כדי לכסות את המינוס. הריביות על המינוס גבוהות מאד, אומנם הריביות על ההלוואות משתלמות יותר (ולכן מלכתחילה עדיף לקחת הלוואה מאשר להיכנס למינוס). אבל רוב האנשים לוקחים הלוואה, אולי בכביכול מטרה לסגור את המינוס, אם כי בפועל הכסף נזרק על דברים אחרים.

אני באמת לא מבין אנשים שקורעים את עצמם כל חודש, מכניסים כסף לבנק ולא מבינים שהמינוס רק יתפח ויתפח ושהם פשוט צריכים לחתוך בהוצאות כולל כל דבר שרק אפשר (ואפשר לקצץ המון).

בסופו של דבר, רכב שגורם לך להיות במינוס ואינו מספק תועלת ממשית לכסף שמושקע בו - הוא הדבר הראשון שצריך ללכת. אבל, מעט מאד אנשים מוכנים לוותר עליו עד שהסכין כבר מאיימת לחתוך את הגרון ורק אז מוותרים עליו.
 

trilliane

Active member
מנהל
עוברים לרכבת אם יש תח"צ סבירה מהרכבת הלאה...

את גם צודקת וגם טועה בו זמנית
צודקת בכך שאנשים מחזיקים רכב בשל שיקולי נוחות והגעה למקומות ללא תח"ץ
או עם תח"ץ גרוע.

את טועה אבל פעמיים.
פעם אחת בכך שאת מניחה שבשביל להשתמש בתח"ץ על האדם לנטוש את מכוניתו.
זה ממש לא נכון. אישית אני מכיר רבים, באמת רבים, שנוסעים מדי פעם בתח"ץ
(אוטובוס, רכבת, מוניות שירות) כאשר יש להם ברשותם פרייבט.

פעם שניה בכך שאת חושבת שצריך להיות ייקור משמעותי מאוד, לא סתם ייקור
משמעותי ובטח שלא סתם ייקור אלא ממש גם ייקור משמעותי אבל מאוד על
מנת שאנשים יצמצמו שימוש ברכב הפרטי.
העובדות בארץ ובעולם, כן, אפילו בישראל, מראות שאם הדלק מתייקר הרבה יותר
עוברים לרכבת.
במו עיני ראיתי כתבות על כך בתקשורת וכן רואים עליה מתמדת בגראף כמות
משתמשי הרכבת בארץ.
בה בשעה שהגידול באוכלוסיה נניח בין שנת 2005 ל-2013 לא היה כזה גדול
הגידול בכמות משתמשי הרכבת היה כמעט הכפלה.
מנגד כמות המכוניות הפרטיות באופן מוחלט בישראל וכן פר קפיטה (כמה מכוניות
יש על כל 1,000 איש) כן גדלה.
כך שהתיזה שלך נכשלה במבחן התוצאה של המציאות.
עוברים לרכבת אם יש תח"צ סבירה מהרכבת הלאה...
זה לא תמיד כ"כ פשוט.
הרכבת באמת נוחה מאוד כשמדובר בהגעה מנקודה לנקודה.
השאלה מה קורה לפני נקודה א' ואחרי נקודה ב', וכאן לפעמים יוצא שכל המסביב כבר הופך את העניין לבעייתי / לא כדאי או מחייב שילוב של רכב פרטי כזה או אחר...
 

olli3

New member
מנהל
טיסה אינה תח"צ. הבא נתונים מוצקים, אל תקשקש.

קשישים ועובדים חלשים
למה לך להסתפק ברכבת? לך על מטוסים. מן המפורסמות שקשישים ועובדים חלשים אינם טסים במטוסים, וכמובן שאף מטוסים נכללים במסגרת של תחבורה ציבורית. אני מציע לך לעלות על קו האוטובוס הסמוך לסורוקה ולראות בעצמך מי ומי הנוסעים עליו או מאזור התעשייה המזרחי של העיר. אוסף גיבובי שטויות בנוגע לזהות הנוסעים בתחבורה ציבורית כבר מזמן לא שמעתי.
טיסה אינה תח"צ. הבא נתונים מוצקים, אל תקשקש.
אתה מציע לי לעלות על קווים שאני גם ככה עולה עליהם ולעלות מתחנת אוטובוס שנמצאת 9 דקות הליכה מביתי ו2 דקות הליכה מבית אימי?

כנראה שהעיניים שלי לא יודעות מהן רואות...

אז כדאי שתדע שהתחנה הספציפית הזאת, מלאה בעיקר בסטודנטים. איזור התעשיה המזרחי של העיר שכבר שנים אינו איזור תעשיה בעצם, איננו מתחם הייטק. כמו כן, כמות כלי הרכב של העובדים שחונים במקום עצומה ושטחי חול הפכו להיות חניונים מרוב מצוקת חניה.

חוץ מזה שכל העובדים שמגיעים ברכבת לתחנת ת"א האוניברסיטה וממשיכים משם עם 12 או 189 לקרית עתידים, הם עובדים זוטרים, נכון?

ומה עם איזור קניון רננים ברעננה? ונווה נאמן בהוד השרון? וכל אלו שמגיעים להרצליה פיתוח כל יום ברכבות ואוטובוסים?

והיוממים בקווי הרכבת השונים שנוסעים יום יום לעבודה? הרי חניוני הרכבת מלאים במכוניות, כנראה של קשישים ועובדים (חלשים) יש מכוניות כדי להחנות אותם בחניוני הרכבת.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה