זהירות עם הקולים המכלים של כתיבת

אבו חמרה המוכר בכיל עמד

11 מליון שח בכוננות בפקודה אחת זה הסימן לשורט מובהק. יש למעופניק הרבה מה ללמוד ממך שיהיה לבריאות
 
למעלה