זהירות: מפטפוט יתר, כי זה עלול,,,

זהירות: מפטפוט יתר, כי זה עלול,,,

לגרום לפליטות מסוכנות, עד כדי כך, שזה יכול לפגוע במיתרי הקול...
 
למעלה