זהו. סיון הודיעה שהם שוב לא יחד. לעמיר יש יות

למעלה