ועכשיו:

ועכשיו:

שרשור ענקי של תמונת מסידי יוקיי! נא לא לעזור כי יש לי אוסף שלם של זה ואני לא רוצה שהז יתערבב עם עוד דברים... טוף? אז התמונה הראשונה: 1
 
20

 
למעלה