ועוד פעם הם מתפרעים בכבישים ועוד פעם עוצרים אותם, ועוד

למעלה