ועוד על קרית ספר

ועוד על קרית ספר

(אולי כבר קדמוני) שמו של הרחוב הראשי בק"ס יוחלף מנתיבות המשפט לתורת גיטין
 

צלמער

New member
נמאס כבר

כולם אם אותו בדיחות על אותו נושא, הנושא הזה הוא כבר ישן, וחבל להוריד את הרמה של הפורום.
 
למעלה