ועוד יורם הדגל !

ועוד יורם הדגל !

כי לא אבדה התקווה כי לא רפו הידיים כי אין בלתו ואין אחריתו כי נדמו כחגבים בעיניו כי היו הם אך ללעג וקלס
 
כי ניסו לעשות שלום אבל אביך ירק....

עליהם בפנים. הכלב מת מת מת מת
 
ול'לרוח באבא שלנו לירחף

על פני מאיא ונאחנו לגיד האדא ל'לרוח מאסיחיון. זה כמו אני לגיד ל'מחוברות כל נאפסא פלשתינאים לנאפסא יאסר ובס.
 
למעלה