ונהיה כמו האור....

ונהיה כמו האור....

לאל אודה חצייתך באורחות חיי, אודה לאל שאת דמותך הפגיש עם עיניי. ונרכין ראשנו השניים בפני אל עליון. תשוקת שנינו ניצתת בעת עצבות ליבנו. נפשותינו נכרכות זו בזו מלפני ידיעת גוף אל גוף. אך כזו התשוקה תיהפך לתאווה לא יוכל לנו אף אל עליון. שם בארץ השמש, אפילו רק בבית מלון, נטבול ישותינו והיינו כמו אור, פנים אל פנים, גוף מול גוף, לב אל לב... עד שנתמזג כאחד.
 
למעלה