ולמגלי וואהבה נאמר: אני אולי משוחד,

אלי.

New member
ולמגלי וואהבה נאמר: אני אולי משוחד,

מכיוון שהאיש החל דרכו בשערם של הסגולים - אבל היום 100,000 ערבים ישראלים צריכים להכניס את לופא קדוש לכנסת
 
למעלה