וועדת האתיקה

וועדת האתיקה

וועדת האתיקה לאישור הניסוי בסמינריון האמפירי זה גוף כללי שיושב במקום מסוים או שלכל אוניברסיטה יש את ועדת האתיקה שלה?איך זה הולך?
 
יש כמה רמות של ועדת אתיקה

ועדות אתיקה פועלות בכמה רמות, בהתאם לצורך, בתוך כל אוניברסיטה בנפרד. בראש ובראשונה בחלק מהחוגים יש ועדות אתיקה פנימיות, לדוג' בחוג לפסיכולוגיה, בגלל שיש הרבה ניסויים (אני מניחה שבחוג לספרות אין, למשל). סביר להניח שועדה שמאשרת את הניסוי בסמינר האמפירי היא ועדה חוגית. אם הועדה החוגית מרגישה שהאישור מורכב מדי, או דורש דיון מעמיק יותר, או במקרים חריגים, או אם מערערים על החלטה -- בד"כ יש ועדה של הפקולטה, ובהחלט אפשרי שתהיה גם ועדה כלל-אוניברסיטאית. בכל מקרה, אין גוף "כלל ארצי", יש רק מוסכמות ונהלים מקובלים שהם בד"כ חוצי-אוניברסיטאות.
 
למעלה