וואלה! חושף את השקר של ערביי ישראל:

בר בי רב

New member
וואלה! חושף את השקר של ערביי ישראל:

""האמונה הרווחת היא שהערבים עניים ואין להם כסף", היא אומרת. לדבריה, "לפי מחקרים שאנו עורכים, 60% מהאוכלוסייה הערבית היא בעלת הכנסה ממוצעת ויותר". דברים אלה סותרים את נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, לפיהם כל משפחה ערבייה שנייה בישראל היא ענייה. רינאוי-פואח´רי מסבירה את הפער בין הנתונים בכמה גורמים. הסיבה הראשונה היא שרוב העסקים במגזר הערבי מתנהלים ב"שוק שחור", ואינם מדווחים ללמ"ס. הסיבה השנייה היא שהעוני הוא יחסי - סל צריכה בכפר הערבי ירכא זול הרבה יותר מסל צריכה בתל אביב. הסיבה השלישית, אומרת רינאוי-פואח´רי, "היא שלרוב הערבים הישראלים אין כמעט הוצאות דיור, שכן הם בעלי דירות ומתגוררים עם המשפחה המורחבת". מהסקר עולה עוד כי בשנתיים החולפות התרופפה תחושת הישראליות בקרב המגזר הערבי, במקביל להתחזקות ההזדהות עם העולם הערבי. כך לדוגמה, כ-60% מהערבים הישראלים ביקרו בשנתיים החולפות בארצות ערב (ירדן ומצרים). לדברי רינאוי-פואח´רי, "גם האינטרנט, ובעיקר הפורטלים הערביים ותחנות הטלוויזיה בשפה הערבית מחזקות את הקשר הזה"."
 
למעלה