והאם זה נכון שמי שמשליך את

והאם זה נכון שמי שמשליך את

הציפורנים שלו ברצפה אז הוא חוזר בגילגול לחתול שמחפש בחזרה את כל הציפורנים
 
למעלה