ובימים הבאים נדע להושיט את

גוטרמן

New member
ובימים הבאים נדע להושיט את

ידנו גם לערביי ישראל אזרחי המדינה שצועדים איתנו ביחד. אני קורא בזאת לכולנו לאמץ גישה חיובית וראיה פרספקטיבית על מה שקורה מי יתן ויגיע כבר היום בו כולנו נהיה ציבור אחד עם מדינה אחת ודגל אחד.
 
למעלה