ובדבר אחד אני בטוח

ובדבר אחד אני בטוח

לו הפלסטינים בראשות אבו עמאר, היו מפסיקים את האינתיפאז'ה והולכים בדרך השלום, כל הימין שלא לדבר על השמאל, היו מוכרים את האימאמא שלהם ונותנים הכל ולא רק את ירושלים המזרחית ולא רק מדינה פלסטינית ולא רק 67 אלא גם שיבת הפליטים.
 
למעלה