ואת..

ואת.. ../images/Emo25.gif

ואת,הסטת את מבטך הצידה גם כאשר ראית את נשמתי ממש יוצאת מתוך גופי...אליך אבל,לא החזרת מבט.. נגעתי בידייך..קרות ומנוכרות ואת,הדפת את נשמתי מעליך משל הייתי המצורע שבשוק עיניים כבויות,גוף מתנכר לא לילד הזה פיללתי מתכנס לי בשקט בתוך שיברי הפרטי.. הייתי מעדיף,שיוכרז כאן על שבוע של חושך.. מדוע זה תמיד כך: שמה,שניתן לקבל זה לא מה-שרוצים לקבל.. יש פה אולי מישהו שכן יודע? מרק.
 
למעלה