ואני,

ואני,

כמותם אז, שרויה הייתי, בעניי. ובלחצי...ובשקי התבן אשר על גבי. וזעקתי... תחינתי...בדממה. ועמדתי... תקיפה...בערכיי. ופתאום, ראיתי. נראתי.
 
למעלה