ואני החתוב את זה שוב לחברי מהליכוד

ואני החתוב את זה שוב לחברי מהליכוד

אני לא ירדתי אליכם כתבתי אל אנשים מסויימים שהם פטתים אני רק משבח פה את נוער ליכוד וכולם כאן הדים אני כתבתי במיכתב שבתוך הנוער ליכוד ישנם כמה פטתים לא כולכם אני אוהב את נוער ליכוד ואני לא מתקוון לריב איתכם אתם נוער מצויין אבל די לחפש אותי היתחננתי לסליחה על מה שכתבתי על אריאל שרון שאני עדיין לא מסכים איתו אבל כתבתי את זה בצורה מאוד בוטה היתחננתי כמה וכמה פעמים שתיסלחו לי די תפסיקו לריב איתי תפשיקו לחפש אותי דיי!!!!!!!!! אוהב עדיין מאוד יאיר נ.ב ובטח ובטח שדיי לרדת איתי לפסים אישיים
 
למעלה