ה-
איילנד ו-22 המופלאים

zur55

New member
מנהל
ה-
איילנד ו-22 המופלאים

ההודעה היום והסיכון אליו הגיעה השותפות
מראה עד כמה ההלוואה מ-22 המופלאים
כן, זאת שחתום עליה איילנד, הייתה גרועה מאוד

להלן 6 סעיפים שמראים את ההבדלים
בין ההלוואה למה שפורסם היום:

1. שיעור הריבית נמוך יותר 8.25% במקום 9.75% (לא מציאה אבל שינוי יש)
2. לשותפות זכות לפירעון מוקדם בכל עת ללא עמלה או קנס כלשהם
3. ההוראות לגבי הפקדות בכרית הביטחון הינן מיטיבות (6 מיליון במקום 8)
זאת אומרת שכבר משתחרר 2 מיליון דולר בערך.
4. קיימת הקלה משמעותית לגבי אפשרות ליטול הלוואות נוספות ויצירת שעבודים (אין מניעה להלוואה נוספת במידה ותידרש)
5. תקופת פירעון ארוכה יותר
6. קיים שיפור באמות המידה הפיננסיות.

בנוסף גם הסעיף של זכות הבונוס ממגד 6 בוטל לעומת ההלוואה מה-22.

איילנד חפר לנו בור
בתקווה שהיום יצאנו ממנו
עדיין נשארה ללא מענה השאלה החשובה
אם ההלוואה היום פותרת את בעיית המימון
ולא רק חבל הצלה זמני.

נקווה לבשורות עוד יותר טובות בקרוב.
 
למעלה