ה ת ע ו ר ר ו ת - תיקשור

שמחה11

New member
ה ת ע ו ר ר ו ת - תיקשורהקשיבו עם ישראל ביום זה אני קורא לכם להרים עיניכם לשמיים, להשמיע את תפילותיכם. יום זה אינו קל עבורכם, ועם זאת אינכם רואים את הדרך. מה נותר לו לאדם זולת אלוהיו ? איך יעמוד בפני בוראו ? דברים נאמרים באור, עם זאת, אינכם שומעים. איך תוכלו להושיע/להיגאל ? דברים רבים יש ברצוני לומר לכם ואין איש שומע. עלי לבשר לכם כי ימיכם לא יהיו קלים. ימים קשים בפתח. תוכלו למצוא פתח לאור, אך הולכים במחשכים. איך תמצאו דרך זו ? תעתיקו מקום מושבכם למקום בו נמצא צל, תקשיבו לליבכם. תישאו תפילה, יישמע לכם. אין אני אומר דבריי בצער, יען כי לא הקשבתם. מדוע תתעצבו ? זה המביא דברים על עצמו לא יצער. אין בליבכם טינה, לא כעס. זה שאינו נותן תרומתו, לא זכאי לגמול. עם ישראל שוגה. אינו מבין מטרת הבריאה. סופק כפיים כה וכה. אינו מוצא את דרכו. יתכן כי תצטרכו למצוא לכם מקלט, מי יבטיחכם כי שמור הוא ? אין אדם פונה לאלוהיו, לא יינתן. ימים טובים צפויים לכם, ועם זאת ארוכה הדרך לגאולה. דברים נאמרים באור, אינכם שומעים. תצטרכו להחליט על דרככם, איש איש יבחר את דרכו. זה הבוחר נכון, ינתן. האחר, יפול טרף. כל זאת נאמר לכם ביום זה על כי לא שמעתם. תמו דבריי.
 
למעלה