התרעה לפני התפטרות וניצול חופשה

מצב
הנושא נעול.

תיירי1

New member
התרעה לפני התפטרות וניצול חופשה

התרעה לפני התפטרות וניצול חופשה
שלום גליה אני עובד במקום מסויים במשך כשלוש שנים, ואני מבין שעלי לתת התראה של חודש לפני העזיבה, לפי החוק. מגיעים לי כ-14 ימי חופשה שצברתי. השאלה היא אם לפי החוק אני רשאי לקזז אותם מהחודש הזה, ולהפסיק לבוא אחרי שבועיים? כמו כן, יש לי איזשהו סיכוי לקבל פיצויים אם אני עוזב מרצוני (ואין לי כל סיבה מיוחדת, כמו הריון, וכל הסיבות המיוחדות שבחוק) - הבנתי שהיום זה מקובל. השאלה אם זה עומד בפני החוק ואני רשאי לדרוש פיצויים? תודה רבה מראש
 
אין שום טעם לשלוח פעמים הודעה

התרעה לפני התפטרות וניצול חופשה
שלום גליה אני עובד במקום מסויים במשך כשלוש שנים, ואני מבין שעלי לתת התראה של חודש לפני העזיבה, לפי החוק. מגיעים לי כ-14 ימי חופשה שצברתי. השאלה היא אם לפי החוק אני רשאי לקזז אותם מהחודש הזה, ולהפסיק לבוא אחרי שבועיים? כמו כן, יש לי איזשהו סיכוי לקבל פיצויים אם אני עוזב מרצוני (ואין לי כל סיבה מיוחדת, כמו הריון, וכל הסיבות המיוחדות שבחוק) - הבנתי שהיום זה מקובל. השאלה אם זה עומד בפני החוק ואני רשאי לדרוש פיצויים? תודה רבה מראש
אין שום טעם לשלוח פעמים הודעה
צריך להמתין בסבלנות. בפורום קיים ויכוח לגבי הנושא הזה. תוכל לעשות חיפוש מתקדם ולראות את מגוון הדעות בעניין. אין פסיקה ברורה ולכן אין הכרעה ברורה. אני גורסת כי לעובד שמורה הזכות לנצל את ימי החופשה שלו בתקופת ההודעה המוקדמת לאחר שנתן הודעה מוקדמת של 14 יום בפועל. שיר ורד גורס שזו לא זכותו מאחר וקביעת מועד החופשה השנתית היא זכות של המעסיק ולא של העובד והיא ממשיכה להיות זכותו גם בתקופת ההודעה המוקדמת. לדעתי, זכותו של העובד לחופשה גוברת בתקופת ההודעה המוקדמת על זכות המעסיק לקבוע את מועדה, מאחר וזו הזדמנות אחרונה לנצל אותה. כאמור, אין הכרעה בעניין. אם אתה רוצה ללכת על בטוח, אל תנצל את החופשה בתקופת ההודעה המוקדמת ולאחר 30 יום, תהיה זכאי לפדיון ימי חופשה.
 

תיירי1

New member
אוקיי, תודה רבה על העזרה

אין שום טעם לשלוח פעמים הודעה
צריך להמתין בסבלנות. בפורום קיים ויכוח לגבי הנושא הזה. תוכל לעשות חיפוש מתקדם ולראות את מגוון הדעות בעניין. אין פסיקה ברורה ולכן אין הכרעה ברורה. אני גורסת כי לעובד שמורה הזכות לנצל את ימי החופשה שלו בתקופת ההודעה המוקדמת לאחר שנתן הודעה מוקדמת של 14 יום בפועל. שיר ורד גורס שזו לא זכותו מאחר וקביעת מועד החופשה השנתית היא זכות של המעסיק ולא של העובד והיא ממשיכה להיות זכותו גם בתקופת ההודעה המוקדמת. לדעתי, זכותו של העובד לחופשה גוברת בתקופת ההודעה המוקדמת על זכות המעסיק לקבוע את מועדה, מאחר וזו הזדמנות אחרונה לנצל אותה. כאמור, אין הכרעה בעניין. אם אתה רוצה ללכת על בטוח, אל תנצל את החופשה בתקופת ההודעה המוקדמת ולאחר 30 יום, תהיה זכאי לפדיון ימי חופשה.
אוקיי, תודה רבה על העזרה
 

שיר ורד

New member
ניצול חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת

אין שום טעם לשלוח פעמים הודעה
צריך להמתין בסבלנות. בפורום קיים ויכוח לגבי הנושא הזה. תוכל לעשות חיפוש מתקדם ולראות את מגוון הדעות בעניין. אין פסיקה ברורה ולכן אין הכרעה ברורה. אני גורסת כי לעובד שמורה הזכות לנצל את ימי החופשה שלו בתקופת ההודעה המוקדמת לאחר שנתן הודעה מוקדמת של 14 יום בפועל. שיר ורד גורס שזו לא זכותו מאחר וקביעת מועד החופשה השנתית היא זכות של המעסיק ולא של העובד והיא ממשיכה להיות זכותו גם בתקופת ההודעה המוקדמת. לדעתי, זכותו של העובד לחופשה גוברת בתקופת ההודעה המוקדמת על זכות המעסיק לקבוע את מועדה, מאחר וזו הזדמנות אחרונה לנצל אותה. כאמור, אין הכרעה בעניין. אם אתה רוצה ללכת על בטוח, אל תנצל את החופשה בתקופת ההודעה המוקדמת ולאחר 30 יום, תהיה זכאי לפדיון ימי חופשה.
ניצול חופשה בתקופת ההודעה המוקדמת
מעבר למחלוקת העקרונית ביני לבין גליה, אני רוצה להתייחס למקרים ספציפיים, בהם בית הדין יתחשב יותר בעובד שנטל חופשה ללא רשות ובאחרים בהם יתחשב בטענתו של המעביד, שהעובד לא נתן תקופת הודעה מוקדמת כחוק. כאשר מדובר בהתפטרות של העובד, המעביד יכול להעלות טענה שהוא זקוק לעובד להשלמת משימות דחופות וחפיפה לעובדים אחרים ונטילת החופשה בתקופת ההודעה המוקדמת כמוה כאי מתן הודעה מוקדמת מבחינת צרכי המעסיק ולכן הוא רשאי לקנוס את העובד בגין השכר המגיע לו בתקופה זו. לדעתי , טענה זו תתפוס, גם אם העובד ביקש תחילה חופשה שאושרה לו ואחר כך הודיע על התפטרותו שתיכנס לתוקף בסיום או לאחר החופשה. כאשר מדובר בפיטורים , המצב הפוך, בעוד המעסיק בדרך כלל מנוע מלטעון שהוא זקוק לעובד להשלמת משימות (להבדיל מחפיפה), שהרי הוא פיטר אותו, העובד יכול לטעון שהוא זקוק לימי החופשה הללו לצורך חיפוש עבודה וראיונות עבודה שזוהי אחת המטרות של מתן הודעה מוקדמת. מקרה אחר, בו עשוי להתחשב בית הדין בעובד שלוקח את החוק לידיים ויצא לחופשה במועד הנוח לו בתקופת הודעה מוקדמת, הוא כאשר העובד לא קבל כלל חופשה במשך מספר שנים, או לפחות לא קבל את המינימום הקבוע בחוק, 7 ימי חופשה רצופים (קלנדריים) במהלך השנה האחרונה.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה