התקפי זעם בקרב ילדים על הספקטרום

התקפי זעם בקרב ילדים על הספקטרום

בקרב ילדים על הספקטרום נצפים לעיתים קרובות התקפי זעם תכופים אשר הורים רבים עומדים חסרי אונים אל מולם וכאשר התקפי זעם אילו הולכים ומחמירים נמצא כי הפתרון לכך הינו תרופתי בלבד! האומנם?

חשוב לציין כי נדרש להבין באופן פרטני וביחס לכל ילד וילד בסיבות אשר מובילות להתפרצויות זעם וכפועל מכך לטפל בגורמים מחוללי התקפי הזעם ולמגרם.

אודות הגורמים העלולים לגרום להתקפי זעם במאמרי הבא:
https://www.tali-angor.com/tantrum
 
למעלה