התקנת sqlserver 2005

yosikz

New member
התקנת sqlserver 2005

1. האם התקנה של sqlserver 2005 פוגעת ב sqlserver 2000 2. האם יש פגיעה כלשהי אם אני עובד בדוטנט 2003 ?
 
לא ולא

אבל לגבי התקנת SQL SERVER רצוי להתקין את שניהם עם Instace שונה כגון: COMPUTER\MSSQL2000, COMPUTER\MSSQL2005 וכד'.
 
למעלה