התפטרות

מצב
הנושא נעול.
התפטרות

התפטרות
אני עובד מספטמבר 2001 במשרה חלקית במקביל למערכת החינוך (חופשים משולמים כולל קיץ). ברצוני להתפטר מעבודתי. עפ"י החוזה נגמה לי שכתוב שעלי להתריע על התפטרות 60 יום קודם. האם זה תואם את החוק? האם הודעת התפטרות כעת עשוייה למנוע ממני את קבלת התשלום בחודשי הקיץ? האם עלי לכתוב את סיבת ההתפטרות במכתב ההתפטרות? תודה. טל
 
עוד מידע ושאלה

התפטרות
אני עובד מספטמבר 2001 במשרה חלקית במקביל למערכת החינוך (חופשים משולמים כולל קיץ). ברצוני להתפטר מעבודתי. עפ"י החוזה נגמה לי שכתוב שעלי להתריע על התפטרות 60 יום קודם. האם זה תואם את החוק? האם הודעת התפטרות כעת עשוייה למנוע ממני את קבלת התשלום בחודשי הקיץ? האם עלי לכתוב את סיבת ההתפטרות במכתב ההתפטרות? תודה. טל
עוד מידע ושאלה
בתקופת הקיץ לעיתים יש פגישות הערכות לשנה הבאה. האם עלי לציין את תאריך ההתפטרות כ 30 ביוני או כ31 באוגוסט? מובן שאם יאלצו למצוא לי מחליף (לא דבר הכרחי מבחינתם) הוא יצטרך להערך לשנה החדשה. שוב תודה
 
מקפיץ

עוד מידע ושאלה
בתקופת הקיץ לעיתים יש פגישות הערכות לשנה הבאה. האם עלי לציין את תאריך ההתפטרות כ 30 ביוני או כ31 באוגוסט? מובן שאם יאלצו למצוא לי מחליף (לא דבר הכרחי מבחינתם) הוא יצטרך להערך לשנה החדשה. שוב תודה
מקפיץ
תשובה חלקית גם תתקבל בברכה. תודה
 

שיר ורד

New member
תשובות

התפטרות
אני עובד מספטמבר 2001 במשרה חלקית במקביל למערכת החינוך (חופשים משולמים כולל קיץ). ברצוני להתפטר מעבודתי. עפ"י החוזה נגמה לי שכתוב שעלי להתריע על התפטרות 60 יום קודם. האם זה תואם את החוק? האם הודעת התפטרות כעת עשוייה למנוע ממני את קבלת התשלום בחודשי הקיץ? האם עלי לכתוב את סיבת ההתפטרות במכתב ההתפטרות? תודה. טל
תשובות
על פי החוק צריך לתת הודעה מראש של 30 יום. מרגע שהתפטרותך נכנסת לתוקף אתה לא זכאי לשכר, לכן יתכן שתפסיד חלק מהשכר בגין החופש הגדול. אתה לא חייב לכתוב את סיבת ההתפטרות במכתב, אבל אם הסיבה עשויה לזכות אותך בפצויי פיטורים, חשוב מאוד שתכתוב אותה.
 
תודה ועוד קצת הבהרות בבקשה

תשובות
על פי החוק צריך לתת הודעה מראש של 30 יום. מרגע שהתפטרותך נכנסת לתוקף אתה לא זכאי לשכר, לכן יתכן שתפסיד חלק מהשכר בגין החופש הגדול. אתה לא חייב לכתוב את סיבת ההתפטרות במכתב, אבל אם הסיבה עשויה לזכות אותך בפצויי פיטורים, חשוב מאוד שתכתוב אותה.
תודה ועוד קצת הבהרות בבקשה
ההתפטרות נכנסת לתוקף 30 יום מיום ההודעה? היוק דובר על זה שבחוזה כתוב 60 יום הודעה מראש? תשלום עבור החופש הגדול לא נחשב תשלום עבור עבודה שכבר בוצעה? שוב תודה
 

שיר ורד

New member
תשובות נוספות

תודה ועוד קצת הבהרות בבקשה
ההתפטרות נכנסת לתוקף 30 יום מיום ההודעה? היוק דובר על זה שבחוזה כתוב 60 יום הודעה מראש? תשלום עבור החופש הגדול לא נחשב תשלום עבור עבודה שכבר בוצעה? שוב תודה
תשובות נוספות
ההתפטרות נכנסת לתוקף כפי שכתוב במכתב ההתפטרות. החוק מחייב הודעה של עד 30 יום מראש. ישנו פסק דין בודד במקרה שהעובד נדרש בחוזה לתתת הודעה ארוכה יותר מחובתו החוקית. שם נפסק שהעובד מחויב לתת הודעה מראש על פי החוק בלבד. תשלום עבור החופש הגדול הוא כנראה תשלום עבור חופשה. זוהי חופשה ארוכה מהקבועה בחוק, מכח הסכמים קבוציים. לכן , אין שום מחויבות חוקית של המעסיק לשלם לעובד בגין החופשה, אם הפסיק לעבוד לפני או במהלך החופשה. אם בהסכם הקיבוצי שאליו הוצמדת, נכתב שהתשלום בגין חודשי הקיץ ינתן גם למורה שפוטר או התפטר לפני או במהלך החופש הגדול, אזי יש להצמד להסכם בנושא זה.
 
המון תודה

תשובות נוספות
ההתפטרות נכנסת לתוקף כפי שכתוב במכתב ההתפטרות. החוק מחייב הודעה של עד 30 יום מראש. ישנו פסק דין בודד במקרה שהעובד נדרש בחוזה לתתת הודעה ארוכה יותר מחובתו החוקית. שם נפסק שהעובד מחויב לתת הודעה מראש על פי החוק בלבד. תשלום עבור החופש הגדול הוא כנראה תשלום עבור חופשה. זוהי חופשה ארוכה מהקבועה בחוק, מכח הסכמים קבוציים. לכן , אין שום מחויבות חוקית של המעסיק לשלם לעובד בגין החופשה, אם הפסיק לעבוד לפני או במהלך החופשה. אם בהסכם הקיבוצי שאליו הוצמדת, נכתב שהתשלום בגין חודשי הקיץ ינתן גם למורה שפוטר או התפטר לפני או במהלך החופש הגדול, אזי יש להצמד להסכם בנושא זה.
המון תודה
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה