התפטרות כדי לשמור על הילד, פיצויים

מצב
הנושא נעול.
התפטרות כדי לשמור על הילד, פיצויים

התפטרות כדי לשמור על הילד, פיצויים
אני עובדת במקום העבודה שלי החל מספטמבר 2003 אולם תלוש התחלתי לקבל רק מחודש דצמבר 2003. בחלק מהזמן היה מדובר בעבודה של 4-5 שעות בבוע בהדרכה אך בהמשך- החל מחודש מאי 2003 קודמתי והעבודה היתה של כ 100 שעות בחודש לפחות. ילדתי בספטמבר 2005 את בני, הארכתי את החל"ד ל חל"ת בחודש וחצי והיום הודעתי על התפטרותי כדי לשמור על הילד. לא קיבלתי דמי הבראה על שנת 2004 ולא על שנת 2005. האם זה תקין? אני עבדתי בחברה פרטית. בשנת 2005 משכורותי היו קבועות פחות או יותר, אולם בשנת 2003-2004 השינויים היו מאד משמעותיים- בין 120-ל4000 שקל. כיצד יחושבו פיצויי הפיטורין? מעסיקתי אינה אדם ישר, ועל כן אני מעוניינת להעריך בעצמי את הפיצויים כדי לראות אם אכן קיבלתי את שמגיע לי. במידה ומגיעים לי דמי הבראה- אותם מעסיקתי נותנת תמיד בחודש ספטמבר- כך נאמר לי על ידי החבר'ה מהמשרד- האם העובדה שילדתי בספטמבר מונעת ממני לקבל אותם? תודה
 
מקפיצה

התפטרות כדי לשמור על הילד, פיצויים
אני עובדת במקום העבודה שלי החל מספטמבר 2003 אולם תלוש התחלתי לקבל רק מחודש דצמבר 2003. בחלק מהזמן היה מדובר בעבודה של 4-5 שעות בבוע בהדרכה אך בהמשך- החל מחודש מאי 2003 קודמתי והעבודה היתה של כ 100 שעות בחודש לפחות. ילדתי בספטמבר 2005 את בני, הארכתי את החל"ד ל חל"ת בחודש וחצי והיום הודעתי על התפטרותי כדי לשמור על הילד. לא קיבלתי דמי הבראה על שנת 2004 ולא על שנת 2005. האם זה תקין? אני עבדתי בחברה פרטית. בשנת 2005 משכורותי היו קבועות פחות או יותר, אולם בשנת 2003-2004 השינויים היו מאד משמעותיים- בין 120-ל4000 שקל. כיצד יחושבו פיצויי הפיטורין? מעסיקתי אינה אדם ישר, ועל כן אני מעוניינת להעריך בעצמי את הפיצויים כדי לראות אם אכן קיבלתי את שמגיע לי. במידה ומגיעים לי דמי הבראה- אותם מעסיקתי נותנת תמיד בחודש ספטמבר- כך נאמר לי על ידי החבר'ה מהמשרד- האם העובדה שילדתי בספטמבר מונעת ממני לקבל אותם? תודה
מקפיצה
מ ק פ י צ צ צ צ ה ה ה
 

שיר ורד

New member
דמי הבראה ופצויים

התפטרות כדי לשמור על הילד, פיצויים
אני עובדת במקום העבודה שלי החל מספטמבר 2003 אולם תלוש התחלתי לקבל רק מחודש דצמבר 2003. בחלק מהזמן היה מדובר בעבודה של 4-5 שעות בבוע בהדרכה אך בהמשך- החל מחודש מאי 2003 קודמתי והעבודה היתה של כ 100 שעות בחודש לפחות. ילדתי בספטמבר 2005 את בני, הארכתי את החל"ד ל חל"ת בחודש וחצי והיום הודעתי על התפטרותי כדי לשמור על הילד. לא קיבלתי דמי הבראה על שנת 2004 ולא על שנת 2005. האם זה תקין? אני עבדתי בחברה פרטית. בשנת 2005 משכורותי היו קבועות פחות או יותר, אולם בשנת 2003-2004 השינויים היו מאד משמעותיים- בין 120-ל4000 שקל. כיצד יחושבו פיצויי הפיטורין? מעסיקתי אינה אדם ישר, ועל כן אני מעוניינת להעריך בעצמי את הפיצויים כדי לראות אם אכן קיבלתי את שמגיע לי. במידה ומגיעים לי דמי הבראה- אותם מעסיקתי נותנת תמיד בחודש ספטמבר- כך נאמר לי על ידי החבר'ה מהמשרד- האם העובדה שילדתי בספטמבר מונעת ממני לקבל אותם? תודה
דמי הבראה ופצויים
מגיעים לך דמי הבראה על כל תקופת עבודתך כולל חופשת הלידה. אם תתבעי לאחר סיום יחסי עובד מעביד תהיי זכאית לתבוע רק בגין שתי שנות עבודה אחרונות. הפצויים יחושבו לפי שכר אחרון לשעת עבודה מוכפל בסך כל שעות עובדתך ומחולק ל 12.
 
מצב
הנושא נעול.
למעלה